Bài viết này mô tả sự cố xảy ra khi bạn sử dụng ItemsControl ItemsSource liên kết đối tượng phức tạp trong Microsoft Silverlight cho Windows Embedded (SWE) ứng dụng trong Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn có ứng dụng SWE chứa một Visual Studio 2008 C++ và phần hỗn hợp XAML trên thiết bị chạy trên Windows Embedded Compact 7. Khi bạn sử dụng ItemsControl ItemsSource liên kết đối tượng phức tạp, một lỗi assert xảy ra.

Giải pháp

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7
Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Thông tin

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Xamlruntime.dll

782,336

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Interactivity.dll

98,304

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Interactivity.map

267,198

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Interactivity.rel

40,135

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.map

1,428,261

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.rel

1,625,971

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.dll

1,605,632

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Interactivity.dll

212,992

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Interactivity.map

432,811

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Interactivity.rel

66,409

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.map

2,281,588

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.rel

2,140,257

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.dll

1,064,960

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Interactivity.dll

122,880

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Interactivity.map

307,749

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Interactivity.rel

50,314

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.map

1,787,053

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.rel

1,730,951

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.dll

987,136

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Interactivity.dll

155,648

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Interactivity.map

215,990

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Interactivity.rel

56,143

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntime.map

1,264,215

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntime.rel

1,582,355

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntime.dll

2,244,608

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Interactivity.dll

294,912

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Interactivity.map

433,841

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Interactivity.rel

91,813

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntime.map

2,484,103

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntime.rel

2,324,726

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntime.dll

1,376,256

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Interactivity.dll

188,416

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Interactivity.map

260,386

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Interactivity.rel

71,542

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntime.map

1,833,394

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntime.rel

1,768,941

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntime.dll

974,848

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Interactivity.dll

155,648

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Interactivity.map

215,484

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Interactivity.rel

56,578

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntime.map

1,263,744

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntime.rel

1,577,686

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntime.dll

2,236,416

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Interactivity.dll

290,816

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Interactivity.map

433,040

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Interactivity.rel

91,291

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntime.map

2,484,347

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntime.rel

2,317,041

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntime.dll

1,363,968

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Interactivity.dll

188,416

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Interactivity.map

259,471

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Interactivity.rel

71,890

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntime.map

1,832,835

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntime.rel

1,763,286

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntime.dll

970,752

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Interactivity.dll

155,648

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Interactivity.map

215,484

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Interactivity.rel

56,578

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.map

1,263,642

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.rel

1,577,657

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.dll

2,228,224

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Interactivity.dll

290,816

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Interactivity.map

433,044

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Interactivity.rel

91,291

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.map

2,484,357

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.rel

2,317,012

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.dll

1,355,776

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Interactivity.dll

188,416

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Interactivity.map

259,468

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Interactivity.rel

71,890

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.map

1,832,826

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.rel

1,763,286

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.dll

1,241,088

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Interactivity.dll

172,032

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Interactivity.map

221,033

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Interactivity.rel

148,653

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntime.map

1,435,422

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntime.rel

2,321,768

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntime.dll

2,527,232

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Interactivity.dll

339,968

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Interactivity.map

435,420

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Interactivity.rel

363,050

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntime.map

2,461,712

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntime.rel

3,904,617

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntime.dll

1,716,224

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Interactivity.dll

217,088

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Interactivity.map

277,816

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Interactivity.rel

202,216

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntime.map

1,840,007

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntime.rel

2,847,654

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntime.dll

1,236,992

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Interactivity.dll

172,032

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Interactivity.map

218,581

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Interactivity.rel

143,462

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.map

1,434,122

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.rel

2,301,004

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.dll

2,519,040

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Interactivity.dll

335,872

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Interactivity.map

432,891

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Interactivity.rel

358,294

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.map

2,459,801

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.rel

3,878,053

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.dll

1,708,032

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Interactivity.dll

217,088

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Interactivity.map

275,488

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Interactivity.rel

197,141

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.map

1,838,401

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.rel

2,819,147

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.dll

925,696

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Interactivity.dll

114,688

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Interactivity.map

218,089

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Interactivity.rel

82,359

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntime.map

1,425,321

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntime.rel

1,954,947

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntime.dll

2,019,328

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Interactivity.dll

274,432

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Interactivity.map

432,181

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Interactivity.rel

201,375

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntime.map

2,460,888

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntime.rel

2,927,549

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntime.dll

1,269,760

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Interactivity.dll

147,456

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Interactivity.map

262,818

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Interactivity.rel

104,718

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntime.map

1,802,956

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntime.rel

2,185,961

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntime_dt.dll

1,572,864

30-Oct-2014

17:50

Public\Common\Oak\Bin\I386

Xamlruntime.lib

3,664

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Retail

Xamlruntime.exp

1,879

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Retail

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:12

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Retail

Xamlruntime.lib

3,664

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Debug

Xamlruntime.exp

1.878 người

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Debug

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:13

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Debug

Xamlruntime.lib

3,664

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Checked

Xamlruntime.exp

1,880

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Checked

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:12

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Checked

Xamlruntime.lib

3,642

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Armv5\Retail

Xamlruntime.exp

1.873 người

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Armv5\Retail

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:12

Public\Common\Sdk\Lib\Armv5\Retail

Xamlruntime.lib

3,642

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Sdk\Lib\Armv5\Debug

Xamlruntime.exp

1.872

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Sdk\Lib\Armv5\Debug

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:12

Public\Common\Sdk\Lib\Armv5\Debug

Xamlruntime.lib

3,642

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Armv5\Checked

Xamlruntime.exp

1,874

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Armv5\Checked

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:12

Public\Common\Sdk\Lib\Armv5\Checked

Xamlruntime.lib

3,642

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Sdk\Lib\Armv6\Retail

Xamlruntime.exp

1.873 người

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Sdk\Lib\Armv6\Retail

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:13

Public\Common\Sdk\Lib\Armv6\Retail

Xamlruntime.lib

3,642

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Sdk\Lib\Armv6\Debug

Xamlruntime.exp

1.872

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Sdk\Lib\Armv6\Debug

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:12

Public\Common\Sdk\Lib\Armv6\Debug

Xamlruntime.lib

3,642

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Armv6\Checked

Xamlruntime.exp

1,874

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Armv6\Checked

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:12

Public\Common\Sdk\Lib\Armv6\Checked

Xamlruntime.lib

3,642

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Sdk\Lib\Armv7\Retail

Xamlruntime.exp

1.873 người

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Sdk\Lib\Armv7\Retail

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:13

Public\Common\Sdk\Lib\Armv7\Retail

Xamlruntime.lib

3,642

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Armv7\Debug

Xamlruntime.exp

1.872

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Armv7\Debug

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:12

Public\Common\Sdk\Lib\Armv7\Debug

Xamlruntime.lib

3,642

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Armv7\Checked

Xamlruntime.exp

1,874

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Armv7\Checked

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:12

Public\Common\Sdk\Lib\Armv7\Checked

Xamlruntime.lib

3,642

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii\Retail

Xamlruntime.exp

1,874

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii\Retail

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:13

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii\Retail

Xamlruntime.lib

3,642

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii\Debug

Xamlruntime.exp

1.873 người

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii\Debug

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:12

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii\Debug

Xamlruntime.lib

3,642

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii\Checked

Xamlruntime.exp

1.875 người

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii\Checked

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:12

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii\Checked

Xamlruntime.lib

3,642

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.exp

1,877

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:13

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.lib

3,642

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.exp

1.876 người

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:12

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.lib

3,642

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.exp

1.878 người

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:12

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.lib

3,664

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Sh4\Retail

Xamlruntime.exp

1,879

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Sh4\Retail

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:12

Public\Common\Sdk\Lib\Sh4\Retail

Xamlruntime.lib

3,664

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Sh4\Debug

Xamlruntime.exp

1.878 người

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Sh4\Debug

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:13

Public\Common\Sdk\Lib\Sh4\Debug

Xamlruntime.lib

3,664

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Sh4\Checked

Xamlruntime.exp

1,880

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Sdk\Lib\Sh4\Checked

Xamlruntime.def

347

06-Nov-2014

10:12

Public\Common\Sdk\Lib\Sh4\Checked

Xamlruntime_dt.dll

1,572,864

30-Oct-2014

17:50

Program files\Microsoft visual studio 9.0\Vc\Vcwizards\WindowsembeddedsilverlighttoolsTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, hãy xem mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×