Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả sự cố xảy ra khi bạn chèn một thiết bị USB trên thiết bị chạy trên Windows Embedded Compact 2013. Trước khi cài đặt bản Cập Nhật, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn loại bỏ thiết bị USB hoạt động từ Windows Embedded Compact 2013 bất ngờ. Sau đó, lưu trữ USB không liệt kê các thiết bị mới nữa.

Giải pháp

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Thông tin

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Trans.cpp

56,043

11-Nov-2014

10:07

Public\Common\Oak\Drivers\Usb\Hcd\Usb20\Ehci

Ehcdmdd.lib

551,698

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Ehcdmddc.lib

574,118

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Ehci.lib

3.256

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Ehcicert.lib

3.256

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Ehcdmdd.lib

733,984

11-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Ehcdmddc.lib

753,552

11-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Ehci.lib

3.256

11-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Ehcicert.lib

3.256

11-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Ehcdmdd.lib

840,774

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Ehcdmddc.lib

865,374

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Ehci.lib

3.256

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Ehcicert.lib

3.256

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Ehcdmdd.lib

473,076

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Ehcdmddc.lib

492,376

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Ehci.lib

3,206

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Ehcicert.lib

3,206

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Ehcdmdd.lib

929,184

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Ehcdmddc.lib

952,874

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Ehci.lib

3,206

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Ehcicert.lib

3,206

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Ehcdmdd.lib

765,062

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Ehcdmddc.lib

786,668

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Ehci.lib

3,206

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Ehcicert.lib

3,206

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Ehci.dll

77,824

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ehci.map

73,006

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ehci.rel

24,756

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ehcicert.dll

86,016

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ehcicert.map

82,377

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ehcicert.rel

27,482

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ehci.dll

262,144

11-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ehci.map

239,707

11-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ehci.rel

115,381

11-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ehcicert.dll

270,336

11-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ehcicert.map

251,869

11-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ehcicert.rel

119,354

11-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ehci.dll

204,800

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ehci.map

239,553

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ehci.rel

112,626

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ehcicert.dll

212,992

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ehcicert.map

251,629

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ehcicert.rel

117,759

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ehci.dll

73,728

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ehci.map

117,427

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ehci.rel

16,897

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ehcicert.dll

77,824

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ehcicert.map

130,741

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ehcicert.rel

18,521

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ehci.dll

253,952

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ehci.map

495,480

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ehci.rel

57,207

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ehcicert.dll

262,144

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ehcicert.map

518,742

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ehcicert.rel

59,440

11-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ehci.dll

192,512

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ehci.map

359,295

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ehci.rel

75,506

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ehcicert.dll

200,704

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ehcicert.map

377,282

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ehcicert.rel

78,609

11-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\CheckedTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, hãy xem mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×