Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn đã cài đặt Microsoft Office 2010 cùng với chương trình bổ sung Microsoft SQL Server 2012 PowerPivot trên máy tính.

  • Bạn có một bản trình bày PowerPoint có bảng Excel trong bản trình bày.

  • Bạn mở bản trình bày PowerPoint và bấm đúp vào bảng Excel để chỉnh sửa.

  • Bạn chuyển đến một trang chiếu PowerPoint khác sau khi chỉnh sửa bảng Excel.

  • Bạn cố lưu bản trình bày trên PowerPoint.

Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

PowerPoint không thể mở hoặc lưu tài liệu này. Hãy đảm bảo rằng bạn có quyền đọc hoặc ghi tài liệu và rằng tài liệu không được mã hoá.

Mỗi bản cập nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các bản cập nhật nóng và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đi kèm với bản cập nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản cập nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:


Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy vô hiệu hóa chương trình bổ sung PowerPivot trong Excel hoặc sử dụng Microsoft Office 2013 thay vì Office 2010.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×