Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả sự cố xảy ra khi bạn gọi hàm MsgBox VBScript trong Internet Explorer trong Windows Embedded Compact 2013. Một hotfix có sẵn để khắc phục sự cố này. Hotfix yêu cầu tất cả đã phát hành bản Cập Nhật cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn phải chạy Windows Embedded Compact 2013 hình chứa các cấu phần sau:

    • Internet Explorer

    • "Kịch bản / VBScript" (SYSGEN_VBSCRIPT)


  • Bạn chạy hình trên thiết bị.

  • Bạn mở một trang HTML gọi hàm MsgBox VBScript trong Internet Explorer.

Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Lỗi trên trang.


Thông tin

Thông tin cập nhật phần mềmThông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Vbscript.dll

389,120

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.map

401,913

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.rel

162,796

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.dll

831,488

24-Jun-2014

05:03

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.map

868,208

24-Jun-2014

05:03

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.rel

369,218

24-Jun-2014

05:03

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.dll

606,208

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.map

837,705

24-Jun-2014

05:05

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.rel

311,624

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.dll

368,640

24-Jun-2014

05:05

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.map

844,944

24-Jun-2014

05:05

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.rel

118,919

24-Jun-2014

05:05

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.dll

839,680

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.map

2,221,222

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.rel

227,901

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.dll

581,632

24-Jun-2014

05:06

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.map

1,747,290

24-Jun-2014

05:06

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.rel

232,686

24-Jun-2014

05:06

Public\Html\Oak\Target\Armv7\CheckedTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×