Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Không tắt--một lỗi trong rpcrt4.dll trên thiết bị chạy trên Windows Embedded Compact 7. Lỗi khiến rpcrt4.dll để chuyển một tham số không hợp lệ cho chức năng memcpy, dẫn đến sự cố gián đoạn trên thiết bị.

Thông tin

Thông tin cập nhật phần mềmThông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7
Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Rpcrt4.dll

638,976

23-Apr-2014

19:20

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Rpcrt4.rel

267,089

23-Apr-2014

19:20

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Rpcrt4.map

355,510

23-Apr-2014

19:20

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Rpcrt4.dll

1,101,824

23-Apr-2014

21:14

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Rpcrt4.rel

299,859

23-Apr-2014

21:14

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Rpcrt4.map

484,474

23-Apr-2014

21:14

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Rpcrt4.dll

356,352

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Rpcrt4.rel

120,581

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Rpcrt4.map

213,404

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Rpcrt4.dll

634,880

23-Apr-2014

19:20

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Rpcrt4.rel

266,364

23-Apr-2014

19:20

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Rpcrt4.map

355,158

23-Apr-2014

19:20

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Rpcrt4.dll

1,097,728

23-Apr-2014

21:15

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Rpcrt4.rel

299,221

23-Apr-2014

21:15

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Rpcrt4.map

484,211

23-Apr-2014

21:15

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Rpcrt4.dll

356,352

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Rpcrt4.rel

120,204

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Rpcrt4.map

213,066

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Rpcrt4.dll

622,592

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Rpcrt4.rel

266,538

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Rpcrt4.map

355,228

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Rpcrt4.dll

1,085,440

23-Apr-2014

21:16

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Rpcrt4.rel

299,221

23-Apr-2014

21:16

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Rpcrt4.map

484,213

23-Apr-2014

21:16

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Rpcrt4.dll

356,352

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Rpcrt4.rel

120,291

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Rpcrt4.map

213,148

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Rpcrt4.dll

847,872

23-Apr-2014

19:20

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Rpcrt4.rel

949,952

23-Apr-2014

19:20

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Rpcrt4.map

357,080

23-Apr-2014

19:20

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Rpcrt4.dll

1,257,472

23-Apr-2014

21:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Rpcrt4.rel

1,350,181

23-Apr-2014

21:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Rpcrt4.map

482,850

23-Apr-2014

21:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Rpcrt4.dll

475,136

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Rpcrt4.rel

416,961

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Rpcrt4.map

214,350

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Rpcrt4.dll

847,872

23-Apr-2014

19:20

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Rpcrt4.rel

948,009

23-Apr-2014

19:20

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Rpcrt4.map

356,124

23-Apr-2014

19:20

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Rpcrt4.dll

1,257,472

23-Apr-2014

21:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Rpcrt4.rel

1,349,079

23-Apr-2014

21:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Rpcrt4.map

481,894

23-Apr-2014

21:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Rpcrt4.dll

475,136

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Rpcrt4.rel

416,352

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Rpcrt4.map

213,568

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Rpcrt4.dll

565,248

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Rpcrt4.rel

472,409

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Rpcrt4.map

359,577

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Rpcrt4.dll

331,776

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Rpcrt4.rel

247,369

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Rpcrt4.map

216,817

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Rpcrt4.dll

851,968

23-Apr-2014

21:58

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Rpcrt4.rel

608,651

23-Apr-2014

21:58

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Rpcrt4.map

484,655

23-Apr-2014

21:58

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Rpcrt4.dll

466,944

23-Apr-2014

19:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Rpcrt4.rel

251,951

23-Apr-2014

19:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Rpcrt4.map

382,544

23-Apr-2014

19:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Rpcrt4.dll

253,952

23-Apr-2014

19:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Rpcrt4.rel

75,399

23-Apr-2014

19:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Rpcrt4.map

245,529

23-Apr-2014

19:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Rpcrt4.dll

757,760

23-Apr-2014

22:00

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Rpcrt4.rel

349,420

23-Apr-2014

22:00

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Rpcrt4.map

481,157

23-Apr-2014

22:00

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Rpcrt4.lib

25,502

23-Apr-2014

19:20

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Rpcrt4.lib

25,502

23-Apr-2014

21:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Rpcrt4.lib

25,502

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Rpcrt4.lib

25,502

23-Apr-2014

19:20

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Rpcrt4.lib

25,502

23-Apr-2014

21:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Rpcrt4.lib

25,502

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Rpcrt4.lib

25,502

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Rpcrt4.lib

25,502

23-Apr-2014

21:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Rpcrt4.lib

25,502

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Rpcrt4.lib

25,502

23-Apr-2014

19:20

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Rpcrt4.lib

25,502

23-Apr-2014

21:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Rpcrt4.lib

25,502

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Rpcrt4.lib

25,502

23-Apr-2014

19:20

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Rpcrt4.lib

25,502

23-Apr-2014

21:21

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Rpcrt4.lib

25,502

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Rpcrt4.lib

26,046

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Rpcrt4.lib

26,046

23-Apr-2014

19:19

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Rpcrt4.lib

26,046

23-Apr-2014

21:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Rpcrt4.lib

26,046

23-Apr-2014

19:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Rpcrt4.lib

26,046

23-Apr-2014

19:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Rpcrt4.lib

26,046

23-Apr-2014

22:00

Public\Common\Oak\Lib\X86\DebugTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×