You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Bạn chạy Exchange Server 2010 và Exchange Server 2013 trong một tổ chức cùng tồn tại. Khi bạn sử dụng phần web Outlook Web App (OWA) để truy cập vào lịch giao, bạn không thể truy cập vào lịch, và bạn nhận được thông báo lỗi sau:

"Mô-đun lỗi tuỳ chỉnh không nhận ra lỗi này"mô-đun lỗi tuỳ chỉnh không nhận lỗi này".


Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt 11 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×