Bài viết này mô tả sự cố trong đó CryptMsgVerifyCountersignatureEncoded, CryptMsgVerifyCountersignatureEncodedExvà CryptGetDefaultOIDFunctionAddress chức năng CryptAPI không được xuất crypt32.lib tệp trên thiết bị chạy trên Windows Embedded Compact 7.
Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Thông tin

Thông tin cập nhật phần mềmThông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7
Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Certstor.lib

2,160,496

16-Jul-2014

12:26

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Crypt32.lib

91,674

16-Jul-2014

12:26

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Crypt32.def

8.102 người

16-Jul-2014

12:22

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

12:23

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Certstor.lib

2,162,866

16-Jul-2014

15:08

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Crypt32.lib

88,872

16-Jul-2014

15:08

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Crypt32.def

8.102 người

16-Jul-2014

15:04

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

15:05

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Certstor.lib

1,987,016

16-Jul-2014

12:26

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Crypt32.lib

87,116

16-Jul-2014

12:26

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Crypt32.def

8.102 người

16-Jul-2014

12:22

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

12:23

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Certstor.lib

2,607,168

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Crypt32.lib

108,320

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Crypt32.def

8,106

16-Jul-2014

12:22

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

12:23

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Certstor.lib

2,806,144

16-Jul-2014

14:21

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Crypt32.lib

106,252

16-Jul-2014

14:21

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Crypt32.def

8,106

16-Jul-2014

14:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

14:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Certstor.lib

2,323,060

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Crypt32.lib

100,982

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Crypt32.def

8,106

16-Jul-2014

12:22

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

12:23

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Certstor.lib

2,607,320

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Crypt32.lib

108,336

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Crypt32.def

8,106

16-Jul-2014

12:22

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

12:23

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Certstor.lib

2,805,966

16-Jul-2014

14:23

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Crypt32.lib

106,268

16-Jul-2014

14:23

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Crypt32.def

8,106

16-Jul-2014

14:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

14:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Certstor.lib

2,323,216

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Crypt32.lib

100,998

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Crypt32.def

8,106

16-Jul-2014

12:22

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

12:23

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Certstor.lib

2,598,592

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Crypt32.lib

108,336

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Crypt32.def

8,106

16-Jul-2014

12:22

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

12:23

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Certstor.lib

2,795,834

16-Jul-2014

14:24

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Crypt32.lib

106,268

16-Jul-2014

14:24

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Crypt32.def

8,106

16-Jul-2014

14:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

14:20

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Certstor.lib

2,313,614

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Crypt32.lib

100,998

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Crypt32.def

8,106

16-Jul-2014

12:22

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

12:23

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Certstor.lib

2,560,618

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Crypt32.lib

107,338

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Crypt32.def

8,106

16-Jul-2014

12:22

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

12:23

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Certstor.lib

2,647,366

16-Jul-2014

14:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Crypt32.lib

104,362

16-Jul-2014

14:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Crypt32.def

8,106

16-Jul-2014

14:21

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

14:22

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Certstor.lib

2,287,916

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Crypt32.lib

99,902

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Crypt32.def

8,106

16-Jul-2014

12:22

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

12:23

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Certstor.lib

2,562,216

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Crypt32.lib

107,454

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Crypt32.def

8,106

16-Jul-2014

12:22

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

12:23

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Certstor.lib

2,648,916

16-Jul-2014

14:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Crypt32.lib

104,476

16-Jul-2014

14:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Crypt32.def

8,106

16-Jul-2014

14:24

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

14:24

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Certstor.lib

2,289,428

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Crypt32.lib

100,020

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Crypt32.def

8,106

16-Jul-2014

12:22

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

12:23

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Certstor.lib

2,274,780

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Crypt32.lib

99,898

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Crypt32.def

8,106

16-Jul-2014

12:22

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

12:23

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Certstor.lib

2,298,754

16-Jul-2014

15:06

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Crypt32.lib

92,988

16-Jul-2014

15:06

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Crypt32.def

8,106

16-Jul-2014

15:02

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

15:02

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Certstor.lib

1,990,464

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Crypt32.lib

91,666

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Crypt32.def

8,106

16-Jul-2014

12:22

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Crypt32.res

8,068

16-Jul-2014

12:23

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Crypt32.lib

37,660

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Exp\Lib\X86\Retail

Crypt32.exp

22,247

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Exp\Lib\X86\Retail

Crypt32.lib

37,660

16-Jul-2014

15:09

Public\Common\Exp\Lib\X86\Debug

Crypt32.exp

22,246

16-Jul-2014

15:09

Public\Common\Exp\Lib\X86\Debug

Crypt32.lib

37,660

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Exp\Lib\X86\Checked

Crypt32.exp

22,248

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Exp\Lib\X86\Checked

Crypt32.lib

37,028

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Retail

Crypt32.exp

21,987

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Retail

Crypt32.lib

37,028

16-Jul-2014

14:21

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Debug

Crypt32.exp

21,986

16-Jul-2014

14:21

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Debug

Crypt32.lib

37,028

16-Jul-2014

12:29

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Checked

Crypt32.exp

21,988

16-Jul-2014

12:29

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Checked

Crypt32.lib

37,028

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Retail

Crypt32.exp

21,987

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Retail

Crypt32.lib

37,028

16-Jul-2014

14:23

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Debug

Crypt32.exp

21,986

16-Jul-2014

14:23

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Debug

Crypt32.lib

37,028

16-Jul-2014

12:29

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Checked

Crypt32.exp

21,988

16-Jul-2014

12:29

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Checked

Crypt32.lib

37,028

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Retail

Crypt32.exp

21,987

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Retail

Crypt32.lib

37,028

16-Jul-2014

14:24

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Debug

Crypt32.exp

21,986

16-Jul-2014

14:24

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Debug

Crypt32.lib

37,028

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Checked

Crypt32.exp

21,988

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Checked

Crypt32.lib

37,028

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Retail

Crypt32.exp

21,988

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Retail

Crypt32.lib

37,028

16-Jul-2014

14:26

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Debug

Crypt32.exp

21,987

16-Jul-2014

14:26

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Debug

Crypt32.lib

37,028

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Checked

Crypt32.exp

21,989

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Checked

Crypt32.lib

37,028

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Retail

Crypt32.exp

21,991

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Retail

Crypt32.lib

37,028

16-Jul-2014

14:29

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Debug

Crypt32.exp

21,990

16-Jul-2014

14:29

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Debug

Crypt32.lib

37,028

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Checked

Crypt32.exp

21,992

16-Jul-2014

12:28

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Checked

Crypt32.lib

37,660

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Retail

Crypt32.exp

22,243

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Retail

Crypt32.lib

37,660

16-Jul-2014

15:07

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Debug

Crypt32.exp

22,242

16-Jul-2014

15:07

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Debug

Crypt32.lib

37,660

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Checked

Crypt32.exp

22,244

16-Jul-2014

12:27

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\CheckedTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×