Khắc phục: Một từ xa phiên tích hợp máy chủ Dịch vụ được gán cho máy khách trong máy chủ tích hợp máy chủ

Triệu chứng

Khi bạn chạy ứng dụng khách tích hợp phiên trong môi trường máy chủ nhiều, khách hàng tích hợp phiên có thể được chỉ định từ xa phiên tích hợp máy chủ Dịch vụ thay vì các dịch vụ địa phương. Sự cố này xảy ra nếu bạn yêu cầu một hợp lý đơn vị (LU) trong một nhóm LU và máy chủ từ xa có LUs trong nhóm.

Thông tin khác

Bản cập nhật này đảm bảo dịch vụ tích hợp Phiên Cục bộ là ưa thích trong dịch vụ từ xa nếu dịch vụ địa phương.

Giải pháp

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ sau cho máy chủ tích hợp máy chủ:

Cập Nhật tích luỹ 2 tích hợp máy chủ lưu trữ 2016

Cập Nhật tích luỹ 4 tích hợp máy chủ lưu trữ 2013

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×