Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn kích hoạt RPC gỡ lỗi cho một x64 Visual C++ ứng dụng Microsoft Visual Studio 2008.

  • Bạn đặt một điểm dừng trong ứng dụng, và sau đó bạn bắt đầu gỡ lỗi.

  • Bạn bấm F10 (bước qua) sau khi điểm dừng đánh.

  • Bạn nhấn phím F5 (tiếp tục) sau khi bạn bấm F10.

Trong trường hợp này, ngoại lệ không mong muốn có thể xảy ra sau khi bạn bấm F10. Ngoài ra, một sự vi phạm truy cập có thể xảy ra và các ứng dụng lỗi sau khi bạn nhấn F5.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Microsoft hiện đã cung cấp bản cập nhật nóng được hỗ trợ. Tuy nhiên, nó là nhằm khắc phục chỉ sự cố mà bài viết này mô tả. Áp dụng cho các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Để khắc phục sự cố này, hãy liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để lấy hotfix. Để biết danh sách đầy đủ số điện thoại Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Microsoft và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh cho cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề không phù hợp với bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có Visual Studio 2008 SP1 được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt hotfix nếu tệp bị ảnh hưởng không được dùng. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các thành phần tương đối Visual Studio 2008 trước khi cài đặt hotfix.

Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Avvspkdh.dll

9.0.30729.7031

32.408

22-Mar-2013

00:28

x86

Avvspkdh.dll

9.0.30729.7031

38,016

22-Mar-2013

00:28

x64

Avvspkdh.dll

9.0.30729.7031

74,880

22-Mar-2013

00:28

IA-64

Mcee.dll

9.0.30729.7031

1,180,792

22-Mar-2013

00:28

IA-64

Mcee.dll

9.0.30729.7031

364,688

22-Mar-2013

00:28

x86

Mcee.dll

9.0.30729.7031

656,504

22-Mar-2013

00:28

x64

Mpishim.exe

9.0.30729.7031

23,696

22-Mar-2013

00:28

x86

Mpishim.exe

9.0.30729.7031

28,800

22-Mar-2013

00:28

x64

Mpishim.exe

9.0.30729.7031

54,400

22-Mar-2013

00:28

IA-64

Msvb7.dll

9.0.30729.7031

2,742,400

22-Mar-2013

00:28

x64

Msvb7.dll

9.0.30729.7031

4,087,440

22-Mar-2013

00:28

x86

Msvb7.dll

9.0.30729.7031

5,734,016

22-Mar-2013

00:28

IA-64

Msvsmon.exe

9.0.30729.7031

3,219,088

22-Mar-2013

00:28

x86

Msvsmon.exe

9.0.30729.7031

4,762,752

22-Mar-2013

00:28

x64

Msvsmon.exe

9.0.30729.7031

9,995,392

22-Mar-2013

00:28

IA-64

Natdbgde.dll

9.0.30729.7031

1,347,200

22-Mar-2013

00:28

x86

Natdbgee.dll

9.0.30729.7031

314,496

22-Mar-2013

00:28

x86Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×