Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố xảy ra khi bạn cố gắng tạo một thư mục trong Windows Embedded Compact 2013. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Khi bạn tạo một thư mục trên thiết bị chạy trên Windows Embedded Compact 2013, bạn thấy mục nhập thư mục bị hỏng.

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (năm 2015) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Exfat.dll

86,016

27-Jan-2015

06:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Exfat.map

88,858

27-Jan-2015

06:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Exfat.rel

17,970

27-Jan-2015

06:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Exfat.dll

188,416

27-Jan-2015

06:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Exfat.map

171,084

27-Jan-2015

06:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Exfat.rel

50,566

27-Jan-2015

06:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Exfat.dll

135,168

27-Jan-2015

06:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Exfat.map

170,564

27-Jan-2015

06:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Exfat.rel

46,709

27-Jan-2015

06:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Exfat.dll

86,016

27-Jan-2015

06:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Exfat.map

138,493

27-Jan-2015

06:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Exfat.rel

13,562

27-Jan-2015

06:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Exfat.dll

196,608

27-Jan-2015

06:14

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Exfat.map

386,969

27-Jan-2015

06:14

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Exfat.rel

34,732

27-Jan-2015

06:14

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Exfat.dll

135,168

27-Jan-2015

06:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Exfat.map

290,283

27-Jan-2015

06:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Exfat.rel

35,805

27-Jan-2015

06:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Exfat.lib

9,042

27-Jan-2015

06:14

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Exfat.exp

5,292

27-Jan-2015

06:14

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Exfat.lib

9,042

27-Jan-2015

06:14

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Exfat.exp

5,288

27-Jan-2015

06:14

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Exfat.lib

9,042

27-Jan-2015

06:15

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Exfat.exp

5,292

27-Jan-2015

06:15

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Exfat.lib

8,870

27-Jan-2015

06:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Exfat.exp

5,221

27-Jan-2015

06:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Exfat.lib

8,870

27-Jan-2015

06:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Exfat.exp

5,221

27-Jan-2015

06:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Exfat.lib

8,870

27-Jan-2015

06:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Exfat.exp

5,225

27-Jan-2015

06:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×