Triệu chứng

Giả sử rằng bạn đang sử dụng Microsoft BizTalk Server. Bạn sử dụng các phần mở rộng thư Internet đa năng (MIME) giải mã đường kết nối phần của đường ống nhận được mã hoá MIME thư nhiều phần. Trong trường hợp này, các bộ giải mã MIME/SMIME trong phần đường kết nối bộ giải mã MIME chọn một phần thông báo không chính xác như phần nội dung thư BizTalk

Giải pháp

Vấn đề này được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server:

Cập Nhật tích luỹ 2 cho BizTalk Server 2016

Cập Nhật tích luỹ 6 BizTalk Server 2013 R2

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thông tin về gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2555976 gói dịch vụ và Cập Nhật tích lũy danh BizTalk Server

Để biết thêm chi tiết về các hotfix BizTalk Server, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2003907 thông tin về BizTalk hotfix và gói dịch vụ hỗ trợ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×