Triệu chứng

Trong một môi trường máy chủ tích hợp máy chủ Microsoft, bạn sử dụng bộ điều hợp DB2 trong Microsoft BizTalk adapter cho máy chủ hệ thống 2.0 cùng với dịch vụ chuyển đổi dữ liệu (DTS). Nếu bạn gửi truy vấn bảng DB2, các Microsoft Management Console (MMC) chứa SQL Server Management Studio (SSMS) có thể sập. Sự cố này xảy ra khi cơ sở dữ liệu DB2 được cấu hình để sử dụng mã Nhật ký tự đặt nhận dạng (CCSID) 930.

Giải pháp

Hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói Cập Nhật tích luỹ 1 dành cho máy chủ tích hợp máy chủ năm 2009.

Để biết thêm thông tin về cách lấy gói Cập Nhật tích luỹ, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2587090 tích lũy gói 1 cho máy chủ tích hợp máy chủ năm 2009

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×