Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố trong đó cửa NAND không truy nhập được khi hệ thống được cấu hình trong chế độ lõi kép trong Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Trên một hệ thống Windows Embedded Compact 7 Dual core, trình điều khiển phân NAND Flash trình điều khiển không tải.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra khi lưu trữ NAND không được gắn vào và không truy nhập được.

Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2015).

Lưu ý Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Storedisk.hpp

12,586

27-Mar-2015

10:37

Private\Winceos\Coreos\Storage\Fsdmgr

Storedisk.cpp

71,484

27-Mar-2015

10:37

Private\Winceos\Coreos\Storage\Fsdmgr

Fsdmgr_lib.lib

2,416,628

27-Mar-2015

10:42

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Fsdmgr_lib.lib

2,708,712

27-Mar-2015

10:42

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Fsdmgr_lib.lib

2,594,076

27-Mar-2015

10:42

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Fsdmgr_lib.lib

2,776,952

27-Mar-2015

10:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Fsdmgr_lib.lib

3,198,806

27-Mar-2015

10:42

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Fsdmgr_lib.lib

2,967,280

27-Mar-2015

10:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Fsdmgr_lib.lib

2,777,204

27-Mar-2015

10:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Fsdmgr_lib.lib

3,199,040

27-Mar-2015

10:42

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Fsdmgr_lib.lib

2,967,532

27-Mar-2015

10:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Fsdmgr_lib.lib

2,774,490

27-Mar-2015

10:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Fsdmgr_lib.lib

3,196,222

27-Mar-2015

10:42

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Fsdmgr_lib.lib

2,963,978

27-Mar-2015

10:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Fsdmgr_lib.lib

2,715,442

27-Mar-2015

10:43

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Fsdmgr_lib.lib

3,170,316

27-Mar-2015

10:42

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Fsdmgr_lib.lib

2,883,220

27-Mar-2015

10:42

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Fsdmgr_lib.lib

2,717,202

27-Mar-2015

10:42

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Fsdmgr_lib.lib

3,171,956

27-Mar-2015

10:42

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Fsdmgr_lib.lib

2,884,980

27-Mar-2015

10:42

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Fsdmgr_lib.lib

2,562,508

27-Mar-2015

10:42

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Fsdmgr_lib.lib

2,696,790

27-Mar-2015

10:43

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked


Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×