Triệu chứng

Nhận vị trí trong BizTalk Server sử dụng bộ điều hợp NCO nhận IDocs từ một hệ thống SAP thay đổi định dạng ngày và giờ DATS trường nhập dữ liệu. Ví dụ: bạn có thể muốn trường phải ở định dạng YYYYMMDD và HHMMSS . Trong trường hợp này, các trường được định dạng là YYYY-MM-DD và HH:MM:SS.

Lưu ý Sự cố này xảy ra ngay cả khi các enableSafeTyping = True cài đặt được bật trên bộ điều hợp.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

BizTalk Server 2013 R2

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong tích lũy Update 5 BizTalk Server 2013 R2.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về các gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server.

Tìm hiểu thêm về BizTalk Server hotfix và Cập Nhật tích luỹ hỗ trợ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×