Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Trong Microsoft Microsoft SQL Server 2016, khi bạn thực hiện cuộc gọi tới mô hình đối tượng bảng (TOM) API qua ranh giới AppDomain (ví dụ: khi bạn sử dụng .NET Remoting hoặc WCF cùng với ngoại lệ tuỳ chỉnh đăng), bạn gặp phải trường hợp ngoại lệ sau:

System.Runtime.Serialization.SerializationException
Bạn mong đợi một ngoại lệ TOM thay thế. Ví dụ: bạn muốn Microsoft.AnalysisServices.Tabular.TomValidationException.

Giải pháp

Sự cố đầu tiên được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau SQL Server:

Mỗi bản cập nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các bản cập nhật nóng và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đi kèm với bản cập nhật tích lũy trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống và cài đặt các bản Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho SQL Server:


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×