Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố trong đó một ngoại lệ xảy ra trong Wininet.dll sau khi chức năng HttpRequestEnd() được gọi là thiết bị đang chạy Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Hàm HttpRequestEnd() được gọi là thiết bị đang chạy Windows 7 Compact nhúng, và ngoại lệ xảy ra trong Wininet.dll.

Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2015).

Lưu ý Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Wininet.map

968,822

02-Jul-2015

14:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Wininet.dll

1,495,040

02-Jul-2015

14:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Wininet.rel

1,592,679

02-Jul-2015

14:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Wininet.map

406,019

02-Jul-2015

14:04

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Wininet.dll

892,928

02-Jul-2015

14:04

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Wininet.rel

701,828

02-Jul-2015

14:04

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Wininet.map

1,085,127

02-Jul-2015

14:02

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Wininet.dll

2,019,328

02-Jul-2015

14:02

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Wininet.rel

2,078,574

02-Jul-2015

14:02

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Wininet.map

975,574

02-Jul-2015

14:04

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Wininet.dll

1,204,224

02-Jul-2015

14:04

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Wininet.rel

464,608

02-Jul-2015

14:04

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Wininet.map

411,937

02-Jul-2015

14:05

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Wininet.dll

712,704

02-Jul-2015

14:05

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Wininet.rel

184,903

02-Jul-2015

14:05

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Wininet.map

1,095,550

02-Jul-2015

14:02

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Wininet.dll

1,798,144

02-Jul-2015

14:02

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Wininet.rel

506,571

02-Jul-2015

14:02

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Wininet.map

988,995

02-Jul-2015

14:01

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Wininet.dll

999,424

02-Jul-2015

14:01

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Wininet.rel

537,717

02-Jul-2015

14:01

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Wininet.map

431,276

02-Jul-2015

14:01

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Wininet.dll

581,632

02-Jul-2015

14:01

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Wininet.rel

173,651

02-Jul-2015

14:01

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Wininet.map

1,084,652

02-Jul-2015

14:01

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Wininet.dll

1,351,680

02-Jul-2015

14:01

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Wininet.rel

652,064

02-Jul-2015

14:01

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Wininet.map

980,851

02-Jul-2015

14:03

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Wininet.dll

1,105,920

02-Jul-2015

14:03

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Wininet.rel

807,794

02-Jul-2015

14:03

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Wininet.map

417,960

02-Jul-2015

14:03

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Wininet.dll

663,552

02-Jul-2015

14:03

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Wininet.rel

408,029

02-Jul-2015

14:03

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Wininet.map

1,096,479

02-Jul-2015

14:05

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Wininet.dll

1,511,424

02-Jul-2015

14:05

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Wininet.rel

979,242

02-Jul-2015

14:05

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Wininet.map

968,661

02-Jul-2015

14:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Wininet.dll

1,495,040

02-Jul-2015

14:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Wininet.rel

1,592,592

02-Jul-2015

14:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Wininet.map

406,019

02-Jul-2015

14:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Wininet.dll

892,928

02-Jul-2015

14:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Wininet.rel

701,828

02-Jul-2015

14:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Wininet.map

1,084,960

02-Jul-2015

14:02

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Wininet.dll

2,019,328

02-Jul-2015

14:02

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Wininet.rel

2,078,487

02-Jul-2015

14:02

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Wininet.map

975,255

02-Jul-2015

14:03

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Wininet.dll

1,191,936

02-Jul-2015

14:03

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Wininet.rel

464,463

02-Jul-2015

14:03

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Wininet.map

411,844

02-Jul-2015

14:05

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Wininet.dll

708,608

02-Jul-2015

14:05

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Wininet.rel

184,874

02-Jul-2015

14:05

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Wininet.map

1,095,536

02-Jul-2015

14:02

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Wininet.dll

1,777,664

02-Jul-2015

14:02

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Wininet.rel

506,629

02-Jul-2015

14:02

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Wininet.map

975,581

02-Jul-2015

14:04

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Wininet.dll

1,204,224

02-Jul-2015

14:04

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Wininet.rel

464,608

02-Jul-2015

14:04

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Wininet.map

411,937

02-Jul-2015

14:05

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Wininet.dll

712,704

02-Jul-2015

14:05

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Wininet.rel

184,903

02-Jul-2015

14:05

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Wininet.map

1,095,537

02-Jul-2015

14:02

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Wininet.dll

1,798,144

02-Jul-2015

14:02

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Wininet.rel

506,600

02-Jul-2015

14:02

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug


Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×