Triệu chứng

Trong một môi trường Microsoft máy chủ tích hợp máy chủ 2009, bạn sử dụng Microsoft OLE DB Provider cho DB2. Bạn phải nhập dữ liệu lưu trữ bằng cách sử dụng SQL Server tích hợp dịch vụ nhập thuật sĩ từ Microsoft SQL Server Management Studio một cơ sở dữ liệu SQL. Lưu trữ dữ liệu chứa các ký tự ả Rập, nhập không thành công. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Lỗi 0xc020901c: Dữ liệu dòng công việc: đã xảy ra lỗi với kết quả cột "COLUMN1" trên đầu "COLUMN2".

Trạng thái cột trả lại là: "giá trị có thể không được chuyển đổi bởi vì khả năng mất dữ liệu."

Giải pháp

Hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói Cập Nhật tích luỹ 1 dành cho máy chủ tích hợp máy chủ năm 2009.

Để biết thêm thông tin về cách lấy gói Cập Nhật tích luỹ, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2587090 tích lũy gói 1 cho máy chủ tích hợp máy chủ năm 2009

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×