Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố ảnh hưởng đến các thiết bị Windows Embedded Compact 2013: khi chơi nhảy thanh tiến độ sao thứ hai sau khi bạn phát hành nút nhanh về phía trước hoặc ngược lại nhanh. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Khi bạn phát tệp .wma trên thiết bị Windows Embedded Compact 2013 rồi bạn nhấn nút nhanh về phía trước hoặc ngược lại nhanh và sau đó thả nó, thiết bị bắt đầu tìm kiếm từ vị trí hiện tại. Tuy nhiên, khi chơi trên thanh tiến trình nhảy lại 1 giây, chuyển tiếp, và sau đó tiếp tục thiết bị phát lại.

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (tháng 6 năm 2016) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Wmt_splitter.res

35,712

15-Jun-2016

09:43

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Checked

Wmt_splitter.lib

4,897,372

15-Jun-2016

09:44

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Checked

Wmt_splitter.res

35,712

15-Jun-2016

09:42

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Retail

Wmt_splitter.lib

4,507,280

15-Jun-2016

09:43

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Retail

Wmt_splitter.res

35,712

15-Jun-2016

09:41

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Debug

Wmt_splitter.lib

4,705,250

15-Jun-2016

09:42

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Debug

Wmt_splitter.res

35,712

15-Jun-2016

09:44

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Checked

Wmt_splitter.lib

4,799,918

15-Jun-2016

09:45

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Checked

Wmt_splitter.res

35,712

15-Jun-2016

09:43

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Retail

Wmt_splitter.lib

4,383,342

15-Jun-2016

09:44

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Retail

Wmt_splitter.res

35,712

15-Jun-2016

09:41

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Debug

Wmt_splitter.lib

5,169,364

15-Jun-2016

09:42

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Debug


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×