We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố khiến chính âm thanh không được kích hoạt lại các tiểu dụng âm thanh nếu âm thanh chính bị vô hiệu hoá trong sổ đăng ký trước khi khởi động lại thiết bị Windows Embedded Compact 2013.

Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Bạn vô hiệu hoá âm thanh chính qua đăng ký trên thiết bị Windows Embedded Compact 2013. Khi bạn cố gắng kích hoạt lại âm thanh chính qua tiểu dụng âm thanh, âm thanh chính phát.

Lưu ý Nếu bạn khởi động lại thiết bị sau khi bạn kích hoạt âm thanh chính qua tiểu dụng âm thanh, âm thanh chính phát.

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (tháng 9 năm 2017) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thay thế bản Cập Nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Sndplay.cpp

44,212

13-Sep-2017

09:07

Private\Winceos\Drivers\Wavelib\Mmsnd

Wavelib.cpp

23,548

13-Sep-2017

09:07

Private\Winceos\Drivers\Wavelib\Mmwave

Waveapic_snd.lib

198,546

13-Sep-2017

09:15

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Waveapic_wave.lib

185,192

13-Sep-2017

09:15

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Waveapic_snd.lib

172,854

13-Sep-2017

09:16

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Waveapic_wave.lib

166,028

13-Sep-2017

09:16

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Waveapic_snd.lib

179,218

13-Sep-2017

09:14

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Waveapic_wave.lib

143,838

13-Sep-2017

09:14

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Waveapic_snd.lib

192,500

13-Sep-2017

09:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Waveapic_wave.lib

163,144

13-Sep-2017

09:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Waveapic_snd.lib

167,510

13-Sep-2017

09:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Waveapic_wave.lib

150,038

13-Sep-2017

09:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Waveapic_snd.lib

229,120

13-Sep-2017

09:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Waveapic_wave.lib

184,942

13-Sep-2017

09:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

 

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×