Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn chạy ứng dụng trên thiết bị chạy trên Windows Embedded Compact 7.

  • Ứng dụng gọi phương pháp IMediaSeeking::SetPositions .

    Ví dụ: các ứng dụng đi CurrentPosition giá trị như sau:

    IMediaSeeking::SetPositions (& CurrentPosition, AM_SEEKING_AbsolutePositioning | AM_SEEKING_SeekToKeyFrame | AM_SEEKING_ReturnTime, NULL, 0);

Trong trường hợp này, phương pháp SetPositions trả lại giá trị CurrentPosition không được cập nhật bằng cách sử dụng vị trí khung hiện tại. Thay vào đó, giá trị CurrentPosition được trả lại giá trị ban đầu được chuyển sang phương pháp.

Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật ngày 2013. Trong phần "Thông tin tệp", tên tệp gói chứa loại bộ xử lý.

Lưu ý Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Fgctl.lib

1,341,542

24-May-2013

18:18

Public\Directx\Oak\Lib\Armv5\Checked

Fgctlhl.lib

1,342,596

24-May-2013

18:18

Public\Directx\Oak\Lib\Armv5\Checked

Fgctl.lib

1,429,502

24-May-2013

18:14

Public\Directx\Oak\Lib\Armv5\Debug

Fgctlhl.lib

1,430,654

24-May-2013

18:14

Public\Directx\Oak\Lib\Armv5\Debug

Fgctl.lib

1,237,130

24-May-2013

18:11

Public\Directx\Oak\Lib\Armv5\Retail

Fgctlhl.lib

1,237,252

24-May-2013

18:11

Public\Directx\Oak\Lib\Armv5\Retail

Fgctl.lib

1,341,208

24-May-2013

18:55

Public\Directx\Oak\Lib\Armv6\Checked

Fgctlhl.lib

1,342,830

24-May-2013

18:55

Public\Directx\Oak\Lib\Armv6\Checked

Fgctl.lib

1,429,002

24-May-2013

18:51

Public\Directx\Oak\Lib\Armv6\Debug

Fgctlhl.lib

1,430,158

24-May-2013

18:51

Public\Directx\Oak\Lib\Armv6\Debug

Fgctl.lib

1,236,600

24-May-2013

18:47

Public\Directx\Oak\Lib\Armv6\Retail

Fgctlhl.lib

1,237,242

24-May-2013

18:47

Public\Directx\Oak\Lib\Armv6\Retail

Fgctl.lib

1,339,430

24-May-2013

19:32

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Checked

Fgctlhl.lib

1,341,052

24-May-2013

19:32

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Checked

Fgctl.lib

1,426,886

24-May-2013

19:28

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Debug

Fgctlhl.lib

1,428,042

24-May-2013

19:28

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Debug

Fgctl.lib

1,234,934

24-May-2013

19:24

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Retail

Fgctlhl.lib

1,235,576

24-May-2013

19:24

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Retail

Fgctl.lib

1,319,976

24-May-2013

20:07

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Fgctlhl.lib

1,320,970

24-May-2013

20:07

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Fgctl.lib

1,407,870

24-May-2013

20:03

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Fgctlhl.lib

1,408,982

24-May-2013

20:03

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Fgctl.lib

1,232,198

24-May-2013

19:59

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Fgctlhl.lib

1,232,328

24-May-2013

19:59

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Fgctl.lib

1,320,478

24-May-2013

20:43

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Fgctlhl.lib

1,321,940

24-May-2013

20:43

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Fgctl.lib

1,407,734

24-May-2013

20:39

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Fgctlhl.lib

1,408,862

24-May-2013

20:39

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Fgctl.lib

1,232,564

24-May-2013

20:35

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Fgctlhl.lib

1,233,106

24-May-2013

20:35

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Fgctl.lib

1,249,350

24-May-2013

21:18

Public\Directx\Oak\Lib\Sh4\Checked

Fgctlhl.lib

1,250,356

24-May-2013

21:18

Public\Directx\Oak\Lib\Sh4\Checked

Fgctl.lib

1,326,600

24-May-2013

21:14

Public\Directx\Oak\Lib\Sh4\Debug

Fgctlhl.lib

1,327,670

24-May-2013

21:14

Public\Directx\Oak\Lib\Sh4\Debug

Fgctl.lib

1,180,220

24-May-2013

21:10

Public\Directx\Oak\Lib\Sh4\Retail

Fgctlhl.lib

1,180,462

24-May-2013

21:10

Public\Directx\Oak\Lib\Sh4\Retail

Fgctl.lib

1,215,564

24-May-2013

21:51

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Checked

Fgctlhl.lib

1,216,822

24-May-2013

21:51

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Checked

Fgctl.lib

1,243,774

24-May-2013

21:47

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Debug

Fgctlhl.lib

1,244,864

24-May-2013

21:47

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Debug

Fgctl.lib

1,122,728

24-May-2013

21:44

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Retail

Fgctlhl.lib

1,123,116

24-May-2013

21:44

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Retail


Tham khảo

Để biết thông tin về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, hãy xem mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×