Khắc phục: Phiên tích hợp máy chủ Dịch vụ dừng dịch vụ yêu cầu phiên tích hợp máy chủ lưu trữ tích hợp

Triệu chứng

Phiên tích hợp máy chủ Dịch vụ (SIServer) dừng dịch vụ tích hợp phiên yêu cầu máy chủ tích hợp máy chủ. Khi sự cố này xảy ra, SIServer có thể ghi lại thông báo lỗi sau sự kiện 11:

Dịch vụ tích hợp phiên được yêu cầu gửi một phiên bản cookie không hợp lệ.

Giải pháp

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ sau cho máy chủ tích hợp máy chủ:

Cập Nhật tích luỹ 2 tích hợp máy chủ lưu trữ 2016

Cập Nhật tích luỹ 4 tích hợp máy chủ lưu trữ 2013

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×