Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Nếu thiết bị USB như ổ đĩa CD hoặc ổ đĩa bút bị loại bỏ khỏi thiết bị Windows Embedded Compact 7, bạn nhận được thông báo ngoại lệ PollDeviceThread.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra khi trình DSK IOCTL đang chạy.

Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ và được Microsoft cung cấp với các Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (năm 2015). Trong phần "Thông tin tệp", tên tệp gói chứa loại bộ xử lý.

Lưu ý Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Cdrom.dll

28,672

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Cdrom.map

15,615

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Cdrom.rel

5,364

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Usbdisk6.dll

28,672

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Usbdisk6.map

15,567

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Usbdisk6.rel

4,552

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Cdrom.dll

45,056

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Cdrom.map

24,814

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Cdrom.rel

12,266

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Usbdisk6.dll

69,632

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Usbdisk6.map

63,092

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Usbdisk6.rel

25,838

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Cdrom.dll

32,768

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Cdrom.map

24,072

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Cdrom.rel

9,221

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Usbdisk6.dll

53,248

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Usbdisk6.map

62,535

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Usbdisk6.rel

22,532

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Cdrom.dll

36,864

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Cdrom.map

16,109

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Cdrom.rel

8,177

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Usbdisk6.dll

36,864

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Usbdisk6.map

17,388

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Usbdisk6.rel

6,147

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Cdrom.dll

61,440

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Cdrom.map

25,868

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Cdrom.rel

11,715

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Usbdisk6.dll

86,016

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Usbdisk6.map

64,973

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Usbdisk6.rel

17,718

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Cdrom.dll

45,056

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Cdrom.map

24,638

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Cdrom.rel

11,541

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Usbdisk6.dll

61,440

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Usbdisk6.map

64,499

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Usbdisk6.rel

17.399 người

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Cdrom.dll

36,864

20-Jan-2015

14:45

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Cdrom.map

16,109

20-Jan-2015

14:45

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Cdrom.rel

8,177

20-Jan-2015

14:45

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Usbdisk6.dll

36,864

20-Jan-2015

14:50

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Usbdisk6.map

17,388

20-Jan-2015

14:50

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Usbdisk6.rel

6,147

20-Jan-2015

14:50

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Cdrom.dll

61,440

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Cdrom.map

25,867

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Cdrom.rel

11,715

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Usbdisk6.dll

86,016

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Usbdisk6.map

64,973

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Usbdisk6.rel

17,718

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Cdrom.dll

45,056

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Cdrom.map

24,638

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Cdrom.rel

11,541

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Usbdisk6.dll

61,440

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Usbdisk6.map

64,500

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Usbdisk6.rel

17.399 người

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Cdrom.dll

36,864

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Cdrom.map

16,109

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Cdrom.rel

8,177

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Usbdisk6.dll

36,864

20-Jan-2015

14:50

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Usbdisk6.map

17,388

20-Jan-2015

14:50

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Usbdisk6.rel

6,147

20-Jan-2015

14:50

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Cdrom.dll

61,440

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Cdrom.map

25,868

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Cdrom.rel

11,715

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Usbdisk6.dll

86,016

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Usbdisk6.map

64,973

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Usbdisk6.rel

17,718

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Cdrom.dll

45,056

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Cdrom.map

24,638

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Cdrom.rel

11,541

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Usbdisk6.dll

61,440

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Usbdisk6.map

64,499

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Usbdisk6.rel

17.399 người

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Cdrom.dll

40.960

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Cdrom.map

15,373

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Cdrom.rel

26.911

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Usbdisk6.dll

40.960

20-Jan-2015

14:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Usbdisk6.map

16,230

20-Jan-2015

14:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Usbdisk6.rel

22,967

20-Jan-2015

14:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Cdrom.dll

61,440

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Cdrom.map

24,966

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Cdrom.rel

43,557

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Usbdisk6.dll

94,208

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Usbdisk6.map

63,743

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Usbdisk6.rel

76,182

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Cdrom.dll

49,152

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Cdrom.map

23,902

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Cdrom.rel

37,699

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Usbdisk6.dll

73,728

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Usbdisk6.map

63,270

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Usbdisk6.rel

59,884

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Cdrom.dll

40.960

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Cdrom.map

15,373

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Cdrom.rel

26.911

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Usbdisk6.dll

40.960

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Usbdisk6.map

16,230

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Usbdisk6.rel

22,967

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Cdrom.dll

61,440

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Cdrom.map

24,966

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Cdrom.rel

43,557

20-Jan-2015

14:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Usbdisk6.dll

94,208

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Usbdisk6.map

63,743

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Usbdisk6.rel

76,182

20-Jan-2015

14:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Cdrom.dll

49,152

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Cdrom.map

23,902

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Cdrom.rel

37,699

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Usbdisk6.dll

73,728

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Usbdisk6.map

63,270

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Usbdisk6.rel

59,884

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Cdrom.dll

36,864

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Cdrom.map

16,037

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Cdrom.rel

14.238

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Usbdisk6.dll

36,864

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Usbdisk6.map

17,567

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Usbdisk6.rel

13,513

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Cdrom.dll

53,248

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Cdrom.map

25,630

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Cdrom.rel

20,473

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Usbdisk6.dll

77,824

20-Jan-2015

14:50

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Usbdisk6.map

65,152

20-Jan-2015

14:50

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Usbdisk6.rel

30,362

20-Jan-2015

14:50

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Cdrom.dll

40.960

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Cdrom.map

24,566

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Cdrom.rel

17,776

20-Jan-2015

14:44

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Usbdisk6.dll

61,440

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Usbdisk6.map

64,679

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Usbdisk6.rel

27,404

20-Jan-2015

14:49

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Disk.c

77,148

20-Jan-2015

14:38

Public\Common\Oak\Drivers\Usb\Class\Storage\Disk\Scsi2

Cdrom.cpp

142,914

20-Jan-2015

14:38

Private\Winceos\Coreos\Storage\Cdrom

Cdrom.h

9,722

20-Jan-2015

14:38

Private\Winceos\Coreos\Storage\Cdrom


Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×