Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố gây ra rò rỉ bộ nhớ khi bạn tiếp tục tạo và xoá socket trong Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Khi bạn tiếp tục tạo và xoá ổ cắm trên thiết bị đang chạy Windows 7 Compact nhúng, rò rỉ bộ nhớ xảy ra theo thời gian.

Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2016).

Lưu ý Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Afd.exp

967

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Afd.lib

2,026

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Afd.exp

966

21-Jun-2016

12:40

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Afd.lib

2,026

21-Jun-2016

12:40

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Afd.exp

965

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Afd.lib

2,026

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Afd.exp

966

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Afd.lib

2,026

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Afd.exp

965

21-Jun-2016

12:40

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Afd.lib

2,026

21-Jun-2016

12:40

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Afd.exp

964

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Afd.lib

2,026

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Afd.exp

974

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Afd.lib

2,032

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Afd.exp

973

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Afd.lib

2,032

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Afd.exp

972

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Afd.lib

2,032

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Afd.exp

974

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Afd.lib

2,032

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Afd.exp

969

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Afd.lib

2,032

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Afd.exp

972

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Afd.lib

2,032

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Afd.exp

970

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Afd.lib

2,026

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Afd.exp

969

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Afd.lib

2,026

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Afd.exp

968

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Afd.lib

2,026

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Afd.exp

966

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Afd.lib

2,026

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Afd.exp

965

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Afd.lib

2,026

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Afd.exp

964

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Afd.lib

2,026

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Afd.exp

966

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Afd.lib

2,026

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Afd.exp

965

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Afd.lib

2,026

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Afd.exp

964

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Afd.lib

2,026

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Afd.rel

340,372

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Afd.dll

335,872

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Afd.map

208,957

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Afd.rel

187,745

21-Jun-2016

12:40

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Afd.dll

204,800

21-Jun-2016

12:40

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Afd.map

95,869

21-Jun-2016

12:40

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Afd.rel

448,687

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Afd.dll

454,656

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Afd.map

217,445

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Afd.rel

95,670

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Afd.dll

262,144

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Afd.map

211,460

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Afd.rel

50,314

21-Jun-2016

12:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Afd.dll

159,744

21-Jun-2016

12:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Afd.map

98,325

21-Jun-2016

12:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Afd.rel

101,673

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Afd.dll

401.408

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Afd.map

219,985

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Afd.rel

105,849

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Afd.dll

212,992

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Afd.map

211,089

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Afd.rel

40,019

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Afd.dll

118,784

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Afd.map

100,183

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Afd.rel

136,038

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Afd.dll

303,104

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Afd.map

217,159

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Afd.rel

162,573

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Afd.dll

241,664

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Afd.map

211,463

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Afd.rel

107,560

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Afd.dll

147,456

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Afd.map

98,661

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Afd.rel

180,843

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Afd.dll

327,680

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Afd.map

220,362

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Afd.rel

340,372

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Afd.dll

335,872

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Afd.map

208,954

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Afd.rel

187,745

21-Jun-2016

12:40

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Afd.dll

204,800

21-Jun-2016

12:40

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Afd.map

95,869

21-Jun-2016

12:40

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Afd.rel

448,687

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Afd.dll

454,656

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Afd.map

217,445

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Afd.rel

95,670

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Afd.dll

258,048

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Afd.map

211,464

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Afd.rel

50,285

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Afd.dll

159,744

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Afd.map

98,198

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Afd.rel

101,673

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Afd.dll

397,312

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Afd.map

219,983

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Afd.rel

95,670

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Afd.dll

262,144

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Afd.map

211,464

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Afd.rel

50,314

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Afd.dll

159,744

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Afd.map

98,325

21-Jun-2016

12:39

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Afd.rel

101,673

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Afd.dll

405,504

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Afd.map

219,986

21-Jun-2016

12:38

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug


Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×