Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố trong đó một rò rỉ xử lý xảy ra khi kết nối thiết bị USB được cắm vào và loại bỏ hai lần trong Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Khi bạn cắm và loại bỏ thiết bị USB kết nối hai lần trên thiết bị đang chạy Windows 7 Compact nhúng, rò rỉ xử lý xảy ra.

Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2015).

Lưu ý Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Ndislib.lib

6,223,996

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Ndislib.lib

5,369,490

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Ndislib.lib

6,931,090

22-Jun-2015

17:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Ndislib.lib

6,406,888

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Ndislib.lib

5,442,728

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Ndislib.lib

7,240,192

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Ndislib.lib

5,797,504

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Ndislib.lib

5,042,348

22-Jun-2015

17:13

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Ndislib.lib

6,251,634

22-Jun-2015

17:13

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Ndislib.lib

5,792,098

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Ndislib.lib

5,156,408

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Ndislib.lib

6,298,098

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Ndislib.lib

6,226,406

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Ndislib.lib

5,371,862

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Ndislib.lib

6,933,508

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Ndislib.lib

6,386,612

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Ndislib.lib

5,428,544

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Ndislib.lib

7,218,164

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Ndislib.lib

6,406,854

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Ndislib.lib

5,442,622

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Ndislib.lib

7,241,032

22-Jun-2015

17:13

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Dhcp.map

226,358

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Tcpipreg.map

61,004

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dhcpv6.dll

311,296

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dhcp.rel

216,339

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Tcpipreg.dll

106,496

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dhcpv6.rel

267,147

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dhcpv6.map

186,300

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Tcpipreg.rel

97,120

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dhcp.dll

241,664

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dhcp.map

194,483

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Tcpipreg.map

32,000

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dhcpv6.dll

147,456

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dhcp.rel

155,990

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Tcpipreg.dll

57,344

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dhcpv6.rel

113,795

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dhcpv6.map

51,781

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Tcpipreg.rel

46,080

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dhcp.dll

188,416

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dhcp.map

290,652

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Tcpipreg.map

63,904

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dhcpv6.dll

376,832

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dhcp.rel

386,801

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Tcpipreg.dll

122,880

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dhcpv6.rel

305,166

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dhcpv6.map

191,998

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Tcpipreg.rel

110,837

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dhcp.dll

380,928

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dhcp.map

228,754

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Tcpipreg.map

63,133

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Dhcpv6.dll

274,432

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Dhcp.rel

69,831

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Tcpipreg.dll

86,016

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Dhcpv6.rel

74,993

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Dhcpv6.map

188,775

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Tcpipreg.rel

29,289

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Dhcp.dll

204,800

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Dhcp.map

196,980

22-Jun-2015

17:16

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Tcpipreg.map

33,778

22-Jun-2015

17:16

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Dhcpv6.dll

126,976

22-Jun-2015

17:16

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Dhcp.rel

49,067

22-Jun-2015

17:16

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Tcpipreg.dll

49,152

22-Jun-2015

17:16

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Dhcpv6.rel

29,608

22-Jun-2015

17:16

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Dhcpv6.map

54,436

22-Jun-2015

17:16

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Tcpipreg.rel

16,384

22-Jun-2015

17:16

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Dhcp.dll

159,744

22-Jun-2015

17:16

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Dhcp.map

293,192

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Tcpipreg.map

66,032

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Dhcpv6.dll

364,544

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Dhcp.rel

76,617

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Tcpipreg.dll

106,496

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Dhcpv6.rel

72,992

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Dhcpv6.map

194,807

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Tcpipreg.rel

31,058

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Dhcp.dll

339,968

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Dhcp.map

234,554

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Tcpipreg.map

60,487

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Dhcpv6.dll

221,184

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Dhcp.rel

57,767

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Tcpipreg.dll

69,632

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Dhcpv6.rel

89,522

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Dhcpv6.map

186,113

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Tcpipreg.rel

33,813

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Dhcp.dll

163,840

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Dhcp.map

203,482

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Tcpipreg.map

32,184

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Dhcpv6.dll

90,112

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Dhcp.rel

36,916

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Tcpipreg.dll

36,864

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Dhcpv6.rel

28,477

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Dhcpv6.map

52,380

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Tcpipreg.rel

18.327 người

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Dhcp.dll

131,072

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Dhcp.map

290,582

22-Jun-2015

17:13

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Tcpipreg.map

63,171

22-Jun-2015

17:13

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Dhcpv6.dll

262,144

22-Jun-2015

17:13

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Dhcp.rel

95,032

22-Jun-2015

17:13

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Tcpipreg.dll

77,824

22-Jun-2015

17:13

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Dhcpv6.rel

90,856

22-Jun-2015

17:13

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Dhcpv6.map

191,234

22-Jun-2015

17:13

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Tcpipreg.rel

35,785

22-Jun-2015

17:13

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Dhcp.dll

249,856

22-Jun-2015

17:13

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Dhcp.map

229,316

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Tcpipreg.map

63,907

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Dhcpv6.dll

253,952

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Dhcp.rel

110,025

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Tcpipreg.dll

77,824

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Dhcpv6.rel

127,048

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Dhcpv6.map

189,629

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Tcpipreg.rel

44,659

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Dhcp.dll

184,320

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Dhcp.map

197,462

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Tcpipreg.map

33,976

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Dhcpv6.dll

122,880

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Dhcp.rel

84,360

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Tcpipreg.dll

45,056

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Dhcpv6.rel

61,943

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Dhcpv6.map

54,641

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Tcpipreg.rel

26.969

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Dhcp.dll

143,360

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Dhcp.map

293,281

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Tcpipreg.map

66,544

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Dhcpv6.dll

307,200

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Dhcp.rel

155,729

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Tcpipreg.dll

86,016

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Dhcpv6.rel

132,558

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Dhcpv6.map

195,000

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Tcpipreg.rel

48,719

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Dhcp.dll

290,816

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Dhcp.map

226,358

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Tcpipreg.map

61,004

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dhcpv6.dll

311,296

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dhcp.rel

216,339

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Tcpipreg.dll

106,496

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dhcpv6.rel

267,060

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dhcpv6.map

185,830

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Tcpipreg.rel

97,120

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dhcp.dll

241,664

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dhcp.map

194,483

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Tcpipreg.map

32,000

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dhcpv6.dll

147,456

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dhcp.rel

155,990

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Tcpipreg.dll

57,344

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dhcpv6.rel

113,708

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dhcpv6.map

51,310

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Tcpipreg.rel

46,080

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dhcp.dll

188,416

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dhcp.map

290,655

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Tcpipreg.map

63,904

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dhcpv6.dll

376,832

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dhcp.rel

386,801

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Tcpipreg.dll

122,880

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dhcpv6.rel

305,833

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dhcpv6.map

191,529

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Tcpipreg.rel

110,837

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dhcp.dll

380,928

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dhcp.map

228,670

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Tcpipreg.map

63,133

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Dhcpv6.dll

270,336

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Dhcp.rel

69,802

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Tcpipreg.dll

86,016

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Dhcpv6.rel

74,964

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Dhcpv6.map

188,775

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Tcpipreg.rel

29,289

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Dhcp.dll

204,800

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Dhcp.map

196,980

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Tcpipreg.map

33,778

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Dhcpv6.dll

122,880

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Dhcp.rel

49,067

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Tcpipreg.dll

49,152

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Dhcpv6.rel

29,608

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Dhcpv6.map

54,436

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Tcpipreg.rel

16,384

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Dhcp.dll

155,648

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Dhcp.map

293,190

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Tcpipreg.map

66,031

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Dhcpv6.dll

360,448

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Dhcp.rel

76,617

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Tcpipreg.dll

106,496

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Dhcpv6.rel

72,934

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Dhcpv6.map

194,807

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Tcpipreg.rel

31,058

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Dhcp.dll

339,968

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Dhcp.map

228,751

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Tcpipreg.map

63,132

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Dhcpv6.dll

274,432

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Dhcp.rel

69,831

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Tcpipreg.dll

90,112

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Dhcpv6.rel

75,167

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Dhcpv6.map

189,046

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Tcpipreg.rel

29,289

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Dhcp.dll

204,800

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Dhcp.map

196,980

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Tcpipreg.map

33,778

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Dhcpv6.dll

126,976

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Dhcp.rel

49,067

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Tcpipreg.dll

49,152

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Dhcpv6.rel

29.753

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Dhcpv6.map

54,709

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Tcpipreg.rel

16,384

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Dhcp.dll

159,744

22-Jun-2015

17:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Dhcp.map

293,189

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Tcpipreg.map

66,031

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Dhcpv6.dll

364,544

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Dhcp.rel

76,617

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Tcpipreg.dll

106,496

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Dhcpv6.rel

73,137

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Dhcpv6.map

195,078

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Tcpipreg.rel

31,058

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Dhcp.dll

339,968

22-Jun-2015

17:14

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug


Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×