Khắc phục: "-readonly trường/thuộc tính truy nhập bị giới hạn" lỗi khi bạn tạo một dự án BizTalk Server 2010

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

 • Bạn có một kết hợp trong một dự án Microsoft BizTalk Server 2010 hoặc Microsoft BizTalk Server 2013 trong Microsoft Visual Studio.

 • Bạn tạo hai loại sau biến trong kết hợp:

  var1: System.Xml.XmlDocument
  var2: System.String

 • Bạn thêm một hình biểu hiện có chứa mã sau đây để kết hợp:

  var1 = mới System.Xml.XmlDocument();
  var2 = var1. DocumentElement.NamespaceURI;

Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau khi bạn tạo dự án này:

readonly trường/thuộc tính truy nhập bị giới hạn phân biệt trường lớp dựa trên thư.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Vấn đề này lần đầu tiên được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thông tin về gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server, hãy xem KB 2555976: Dịch vụ gói và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server.

Để biết thêm thông tin về BizTalk Server hotfix, hãy xem KB 2003907: thông tin về gói dịch vụ hỗ trợ và BizTalk hotfix.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×