Khắc phục: Redeployment của sơ đồ tham khảo bản đồ không thành công sau khi bạn cài đặt máy chủ BizTalk

Triệu chứng

Sau khi bạn cài đặt Microsoft BizTalk Server, và sau đó bạn redeploy một sơ đồ được tham chiếu bản đồ, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

Loại bỏ chi tiết không thành công. Đảm bảo rằng tất cả các mục trong hội bạn muốn loại bỏ đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. ống dẫn, bản đồ, và đồ đang không được sử dụng cổng gửi hoặc nhận vị trí trong cùng hoặc tham chiếu application(s)
2. vai trò đã có sự bên
Lỗi cơ sở dữ liệu:
Lệnh xóa liên kết với ràng buộc tham chiếu "bts_sendport_transform_foreign_transformid". Xung đột xảy ra trong cơ sở dữ liệu "BizTalkMgmtDb" bảng "dbo.bts_sendport_transform", cột 'uidTransformGUID'.
Lệnh xóa liên kết với ràng buộc tham chiếu "fk_bt_mapspec_bts_item". Xung đột xảy ra trong cơ sở dữ liệu "BizTalkMgmtDb" bảng "dbo.bt_MapSpec", cột 'itemid'. Lệnh xóa liên kết với ràng buộc tham chiếu "bts_sendport_transform_foreign_transformid". Xung đột xảy ra trong cơ sở dữ liệu "BizTalkMgmtDb" bảng "dbo.bts_sendport_transform", cột 'uidTransformGUID'.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server:


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về các gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server.

Tìm hiểu thêm về BizTalk Server hotfix và Cập Nhật tích luỹ hỗ trợ.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×