Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn hãy vào trang nhị phân trong bàn điều khiển quản trị BizTalk Server và xem chi tiết thư trong Microsoft BizTalk Server 2010 hoặc 2013.

  • Thông báo có chứa các ký tự Unicode mã hóa UTF-16.

  • Bạn sao chép thư vào clipboard và dán vào một trình soạn thảo văn bản.

Trong trường hợp này, sao chép thư bị hỏng.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

BizTalk Server 2010

Vấn đề này lần đầu tiên được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server 2010:

BizTalk Server 2013

Vấn đề này lần đầu tiên được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server 2013:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×