Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố trong đó một bộ điều hợp SD Wi-Fi mất nhiều thời gian hơn dự kiến để kết nối với một điểm truy cập trong Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn cài đặt một bộ điều hợp SD Wi-Fi trong một thiết bị đang chạy Windows Embedded Compact 7. Tuy nhiên, khi bạn cố gắng kết nối với một điểm truy cập, phải mất nhiều thời gian để kết nối.

Lưu ý Nếu bạn sử dụng bộ điều hợp PCI Wi-Fi để kết nối với một điểm truy cập, nó sẽ chỉ vài giây để kết nối.

Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2016).

Lưu ý Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Wlansvc.rel

691,011

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Checked

Wlansvc.dll

708,608

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Checked

Wlansvc.map

391,449

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Checked

Wlansvc.rel

307,486

17-Mar-2016

01:32

Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Retail

Wlansvc.dll

364,544

17-Mar-2016

01:32

Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Retail

Wlansvc.map

169,935

17-Mar-2016

01:32

Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Retail

Wlansvc.rel

892,677

17-Mar-2016

01:28

Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Debug

Wlansvc.dll

892,928

17-Mar-2016

01:28

Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Debug

Wlansvc.map

412,574

17-Mar-2016

01:28

Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Debug

Wlansvc.rel

187,919

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Checked

Wlansvc.dll

561,152

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Checked

Wlansvc.map

395,807

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Checked

Wlansvc.rel

76,211

17-Mar-2016

01:32

Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Retail

Wlansvc.dll

282,624

17-Mar-2016

01:32

Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Retail

Wlansvc.map

173,198

17-Mar-2016

01:32

Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Retail

Wlansvc.rel

192,530

17-Mar-2016

01:28

Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Debug

Wlansvc.dll

786,432

17-Mar-2016

01:28

Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Debug

Wlansvc.map

417,231

17-Mar-2016

01:28

Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Debug

Wlansvc.rel

200,650

17-Mar-2016

01:27

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Wlansvc.dll

462,848

17-Mar-2016

01:27

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Wlansvc.map

394,160

17-Mar-2016

01:27

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Wlansvc.rel

69,280

17-Mar-2016

01:27

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Wlansvc.dll

221,184

17-Mar-2016

01:27

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Wlansvc.map

173,749

17-Mar-2016

01:27

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Wlansvc.rel

267,669

17-Mar-2016

01:28

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Wlansvc.dll

589,824

17-Mar-2016

01:28

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Wlansvc.map

412,071

17-Mar-2016

01:28

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Wlansvc.rel

330,541

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Checked

Wlansvc.dll

507,904

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Checked

Wlansvc.map

395,993

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Checked

Wlansvc.rel

182,380

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Retail

Wlansvc.dll

262,144

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Retail

Wlansvc.map

173,308

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Retail

Wlansvc.rel

365,979

17-Mar-2016

01:32

Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Debug

Wlansvc.dll

634,880

17-Mar-2016

01:32

Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Debug

Wlansvc.map

417,728

17-Mar-2016

01:32

Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Debug

Wlansvc.rel

690,924

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Wlansvc.dll

708,608

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Wlansvc.map

391,283

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Wlansvc.rel

307,486

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Wlansvc.dll

364,544

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Wlansvc.map

169,938

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Wlansvc.rel

892,590

17-Mar-2016

01:28

Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Wlansvc.dll

892,928

17-Mar-2016

01:28

Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Wlansvc.map

412,411

17-Mar-2016

01:28

Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Wlansvc.rel

187,948

17-Mar-2016

01:30

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Wlansvc.dll

557,056

17-Mar-2016

01:30

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Wlansvc.map

395,808

17-Mar-2016

01:30

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Wlansvc.rel

76,182

17-Mar-2016

01:31

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Wlansvc.dll

278,528

17-Mar-2016

01:31

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Wlansvc.map

173,112

17-Mar-2016

01:31

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Wlansvc.rel

192,530

17-Mar-2016

01:28

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Wlansvc.dll

778,240

17-Mar-2016

01:28

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Wlansvc.map

417,231

17-Mar-2016

01:28

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Wlansvc.rel

187,919

17-Mar-2016

01:30

Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Checked

Wlansvc.dll

561,152

17-Mar-2016

01:30

Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Checked

Wlansvc.map

395,810

17-Mar-2016

01:30

Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Checked

Wlansvc.rel

76,211

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Retail

Wlansvc.dll

282,624

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Retail

Wlansvc.map

173,198

17-Mar-2016

01:29

Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Retail

Wlansvc.rel

192,530

17-Mar-2016

01:28

Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Debug

Wlansvc.dll

786,432

17-Mar-2016

01:28

Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Debug

Wlansvc.map

417,228

17-Mar-2016

01:28

Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Debug


Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×