Triệu chứng

Xem xét các trường hợp sau:

  • Bạn đã cấu hình máy khách tích hợp máy chủ lưu trữ (HIS) để chạy SNABASE là một ứng dụng.

  • Bạn đã cấu hình "cho phép người dùng" thiết lập có.

Trong trường hợp này, khi bạn khởi động ứng dụng, SNABASE có thể không thành công.

Nguyên nhân

Khoá đăng ký HK_Current_User phải được xác định không được thiết lập.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Vấn đề này được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau tích hợp máy chủ:

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×