Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Trong một môi trường Microsoft tích hợp máy chủ Server 2010, bạn thấy rằng tính năng Secure Socket Layer (SSL) không hoạt động cho mô hình lập trình kết nối thông tin quản lý hệ thống (IMS) khi bạn sử dụng Microsoft BizTalk Server Adapter cho hệ thống máy chủ.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này. Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng. Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải cài đặt Microsoft Host Integration Server 2010 để áp dụng hotfix này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh của cập nhật nóng này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tích hợp máy chủ Microsoft Server 2010, phiên bản 32-bit

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Db2oledb.dll

8.5.4287.2

640,848

15-Apr-2011

11:06

x86

Ddmstr.dll

8.5.4287.2

67,408

15-Apr-2011

11:06

x86

Dtcob390.dll

8.5.4287.2

386,904

15-Apr-2011

11:06

x86

Ibmcobol.xml

Not Applicable

83,798

15-Apr-2011

11:06

Not Applicable

Ibmrpg400.xml

Not Applicable

67,574

15-Apr-2011

11:06

Not Applicable

Ipresync.dll

8.5.4287.2

530,264

15-Apr-2011

11:06

x86

Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll

8.5.4287.2

1,300,376

15-Apr-2011

11:06

x86

Microsoft.hostintegration.drdalink.dll

8.5.4287.2

58,760

15-Apr-2011

11:06

x86

Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll

8.5.4287.2

255,888

15-Apr-2011

11:06

x86

Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll

8.5.4287.2

395,160

15-Apr-2011

11:06

x86

Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll

8.5.4287.2

194,456

15-Apr-2011

11:06

x86

Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll

8.5.4287.2

51,112

15-Apr-2011

11:06

x86

Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll

8.5.4287.2

63,448

15-Apr-2011

11:06

x86

Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll

8.5.4287.2

75,680

15-Apr-2011

11:06

x86

Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll

8.5.4287.2

79,792

15-Apr-2011

11:06

x86

Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll

8.5.4287.2

55,192

15-Apr-2011

11:06

x86

Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll

8.5.4287.2

87,976

15-Apr-2011

11:06

x86

Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll

8.5.4287.2

161,672

15-Apr-2011

11:06

x86

Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll

8.5.4287.2

67,480

15-Apr-2011

11:06

x86

Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll

8.5.4287.2

104,368

15-Apr-2011

11:06

x86

Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll

8.5.4287.2

731,024

15-Apr-2011

11:06

x86

Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll

8.5.4287.2

100,256

15-Apr-2011

11:06

x86

Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll

8.5.4287.2

272,272

15-Apr-2011

11:06

x86

Microsoft.hostintegration.tidesigner.wizards.dll

8.5.4287.2

464,800

15-Apr-2011

11:06

x86

Msdrda.dll

8.5.4287.2

980,816

15-Apr-2011

11:06

x86

Trnsbidi.dll

8.5.4287.2

75,600

15-Apr-2011

11:06

x86

Tích hợp máy chủ Microsoft Server 2010, phiên bản 64-bit

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Db2oledb.dll

8.5.4287.2

640,848

15-Apr-2011

11:11

x86

Db2oledb.dll

8.5.4287.2

899,920

15-Apr-2011

11:11

x64

Ddmstr.dll

8.5.4287.2

55,632

15-Apr-2011

11:11

x64

Ddmstr.dll

8.5.4287.2

67,408

15-Apr-2011

11:11

x86

Dtcob390.dll

8.5.4287.2

386,904

15-Apr-2011

11:11

x86

Ibmcobol.xml

Not Applicable

83,798

15-Apr-2011

11:11

Not Applicable

Ibmrpg400.xml

Not Applicable

67,574

15-Apr-2011

11:11

Not Applicable

Ipresync.dll

8.5.4287.2

719,704

15-Apr-2011

11:11

x64

Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll

8.5.4287.2

1,300,376

15-Apr-2011

11:11

x86

Microsoft.hostintegration.drdalink.dll

8.5.4287.2

58,760

15-Apr-2011

11:11

x86

Microsoft.hostintegration.drdalink.dll

8.5.4287.2

69.000

15-Apr-2011

11:11

x64

Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll

8.5.4287.2

255,888

15-Apr-2011

11:11

x86

Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll

8.5.4287.2

395,160

15-Apr-2011

11:11

x86

Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll

8.5.4287.2

194,456

15-Apr-2011

11:11

x86

Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll

8.5.4287.2

51,112

15-Apr-2011

11:11

x86

Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll

8.5.4287.2

63,448

15-Apr-2011

11:11

x86

Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll

8.5.4287.2

75,680

15-Apr-2011

11:11

x86

Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll

8.5.4287.2

79,792

15-Apr-2011

11:11

x86

Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll

8.5.4287.2

55,192

15-Apr-2011

11:11

x86

Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll

8.5.4287.2

87,976

15-Apr-2011

11:11

x86

Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll

8.5.4287.2

161,672

15-Apr-2011

11:11

x86

Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll

8.5.4287.2

67,480

15-Apr-2011

11:11

x86

Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll

8.5.4287.2

104,368

15-Apr-2011

11:11

x86

Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll

8.5.4287.2

91,056

15-Apr-2011

11:11

x64

Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll

8.5.4287.2

731,024

15-Apr-2011

11:11

x86

Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll

8.5.4287.2

100,256

15-Apr-2011

11:11

x86

Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll

8.5.4287.2

272,272

15-Apr-2011

11:11

x86

Microsoft.hostintegration.tidesigner.wizards.dll

8.5.4287.2

464,800

15-Apr-2011

11:11

x86

Msdrda.dll

8.5.4287.2

1,706,320

15-Apr-2011

11:11

x64

Msdrda.dll

8.5.4287.2

980,816

15-Apr-2011

11:11

x86

Trnsbidi.dll

8.5.4287.2

67,920

15-Apr-2011

11:11

x64

Trnsbidi.dll

8.5.4287.2

75,600

15-Apr-2011

11:11

x86

Lưu ý Vì tệp phụ thuộc, khắc phục sự cố đặt chứa các tập tin cũng có thể chứa các tệp bổ sung.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về bộ điều hợp cho hệ thống máy chủ, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

Bộ điều hợp biết tổng quan về sản phẩm Hệ thống lưu trữ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×