Bài viết này mô tả sự cố xảy ra khi bạn di chuyển lên và xuống danh sách bằng cách sử dụng cử chỉ di chuyển Microsoft Silverlight cho Windows Embedded (SWE) ứng dụng trong Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn có ứng dụng SWE chứa một Visual Studio 2008 C++ và phần hỗn hợp XAML trên thiết bị chạy trên Windows Embedded Compact 7. Đó là một ListBox chứa một TextBlock và một hộp văn bản ListBoxItem của ứng dụng. Khi bạn di chuyển lên và xuống danh sách bằng cách sử dụng cử chỉ di chuyển, ứng dụng lỗi.

Giải pháp

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7
Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Thông tin

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Xamlruntimecore.dll

2,850,816

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore.map

1,795,082

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore.rel

1,877,401

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.dll

782,336

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.map

1,428,261

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.rel

1,625,971

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore.dll

7,286,784

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntimecore.map

5,209,775

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntimecore.rel

4,019,167

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.dll

1,605,632

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.map

2,281,588

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.rel

2,140,257

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntimecore.dll

5,410,816

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntimecore.map

4,850,802

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,023,394

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.dll

1,064,960

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.map

1,787,053

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.rel

1,730,951

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntimecore.dll

3,665,920

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntimecore.map

1,620,599

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntimecore.rel

2,009,902

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntime.dll

987,136

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntime.map

1,264,215

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntime.rel

1,582,355

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntimecore.dll

10,182,656

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntimecore.map

5,199,747

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntimecore.rel

3,072,781

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntime.dll

2,244,608

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntime.map

2,484,103

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntime.rel

2,324,726

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntimecore.dll

7,684,096

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntimecore.map

4,650,049

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,053,264

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntime.dll

1,376,256

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntime.map

1,833,394

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntime.rel

1,768,941

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntimecore.dll

3,575,808

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntimecore.map

1,626,642

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntimecore.rel

1,991,719

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntime.dll

974,848

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntime.map

1,263,744

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntime.rel

1,577,686

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntimecore.dll

10,129,408

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntimecore.map

5,206,258

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntimecore.rel

3,050,451

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntime.dll

2,236,416

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntime.map

2,484,347

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntime.rel

2,317,041

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntimecore.dll

7,610,368

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntimecore.map

4,656,891

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,031,572

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntime.dll

1,363,968

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntime.map

1,832,835

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntime.rel

1,763,286

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntimecore.dll

3,567,616

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntimecore.map

1,625,443

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntimecore.rel

1,991,719

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.dll

970,752

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.map

1,263,642

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.rel

1,577,657

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntimecore.dll

10,055,680

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntimecore.map

5,206,259

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntimecore.rel

3,049,987

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.dll

2,228,224

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.map

2,484,357

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.rel

2,317,012

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntimecore.dll

7,548,928

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntimecore.map

4,655,449

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,031,775

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.dll

1,355,776

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.map

1,832,826

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.rel

1,763,286

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntimecore.dll

4,251,648

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntimecore.map

1,640,487

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntimecore.rel

3,483,218

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntime.dll

1,241,088

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntime.map

1,435,422

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntime.rel

2,321,768

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntimecore.dll

10,838,016

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntimecore.map

5,202,514

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntimecore.rel

10,297,319

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntime.dll

2,527,232

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntime.map

2,461,712

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntime.rel

3,904,617

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntimecore.dll

8,126,464

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntimecore.map

4,698,299

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntimecore.rel

7,510,564

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntime.dll

1,716,224

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntime.map

1,840,007

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntime.rel

2,847,654

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntimecore.dll

4,202,496

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntimecore.map

1,644,430

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntimecore.rel

3,359,446

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.dll

1,236,992

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.map

1,434,122

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.rel

2,301,004

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntimecore.dll

10,825,728

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntimecore.map

5,207,116

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntimecore.rel

10,223,427

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.dll

2,519,040

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.map

2,459,801

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.rel

3,878,053

06-Nov-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntimecore.dll

8,089,600

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntimecore.map

4,702,754

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntimecore.rel

7,386,009

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.dll

1,708,032

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.map

1,838,401

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.rel

2,819,147

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntimecore.dll

3,223,552

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntimecore.map

1,633,193

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntimecore.rel

2,367,791

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntime.dll

925,696

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntime.map

1,425,321

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntime.rel

1,954,947

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntimecore.dll

8,359,936

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntimecore.map

5,198,229

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntimecore.rel

4,411,305

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntime.dll

2,019,328

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntime.map

2,460,888

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntime.rel

2,927,549

06-Nov-2014

10:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntimecore.dll

6,455,296

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntimecore.map

4,654,278

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,747,756

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntime.dll

1,269,760

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntime.map

1,802,956

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntime.rel

2,185,961

06-Nov-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntime_dt.dll

1,572,864

30-Oct-2014

17:50

Public\Common\Oak\Bin\I386

Xamlruntimecore_dt.dll

3,555,328

30-Oct-2014

17:50

Public\Common\Oak\Bin\I386

Xrpack.exe

315,392

30-Oct-2014

17:50

Public\Common\Oak\Bin\I386

Xamlruntime_dt.dll

1,572,864

30-Oct-2014

17:50

Program files\Microsoft visual studio 9.0\Vc\Vcwizards\Windowsembeddedsilverlighttools

Xamlruntimecore_dt.dll

3,555,328

30-Oct-2014

17:50

Program files\Microsoft visual studio 9.0\Vc\Vcwizards\Windowsembeddedsilverlighttools

Xrpack.exe

315,392

30-Oct-2014

17:50

Program files\Microsoft visual studio 9.0\Vc\Vcwizards\WindowsembeddedsilverlighttoolsTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, hãy xem mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×