Khắc phục: Tìm kiếm người dùng trên di động Lync trả lại không có kết quả sau khi ngày 2016 Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2013 được cài đặt

Triệu chứng

Bạn cài đặt ngày 2016 Cập Nhật tích luỹ cho Microsoft Lync Server 2013. Khi bạn tìm kiếm người dùng bằng cách sử dụng điện thoại di động Lync, không có kết quả được trả về. Ngoài ra, mục lỗi được ghi vào Nhật ký sự kiện ứng dụng trên máy chủ Lync bao gồm như sau:

ID sự kiện 20003
Nguồn: LS UCWA

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống Microsoft:

Download Tải xuống gói Cập Nhật tích lũy Cập Nhật cài đặt máy chủ.
Lưu ý Cài đặt bản cập nhật này trên máy chủ đang chạy Lync Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×