Triệu chứng

Bạn cài đặt ngày 2016 Cập Nhật tích luỹ cho Microsoft Lync Server 2013. Khi bạn tìm kiếm người dùng bằng cách sử dụng điện thoại di động Lync, không có kết quả được trả về. Ngoài ra, mục lỗi được ghi vào Nhật ký sự kiện ứng dụng trên máy chủ Lync bao gồm như sau:

ID sự kiện 20003
Nguồn: LS UCWA

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống Microsoft:

Download Tải xuống gói Cập Nhật tích lũy Cập Nhật cài đặt máy chủ.
Lưu ý Cài đặt bản cập nhật này trên máy chủ đang chạy Lync Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×