Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Bạn xác định tham số trong một tích hợp giao dịch (TI) là một mảng byte phải byte trong máy chủ tích hợp máy chủ. Nếu mảng byte rất lớn (ví dụ, hơn 10.000 byte), lệnh gọi mất nhiều thời gian hơn khi cuộc gọi tương tự được thực hiện bằng cách sử dụng máy chủ tích hợp Server 2010.

Nguyên nhân

Trong máy chủ tích hợp máy chủ, được thêm kiểm tra bao gồm đóng gói và giải nén dữ liệu cho phép báo cáo lỗi tốt hơn. Trong mảng byte mỗi byte được chọn. Khi một mảng lớn, hiệu suất bị giảm.

Vì đây là một mảng phải byte, không có dịch. Do đó, kiểm tra các lỗi không cần thiết. Tích hợp giao dịch được thay đổi để bỏ qua lỗi kiểm tra phải mảng.

Giải pháp

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ sau cho máy chủ tích hợp máy chủ:

Cập Nhật tích luỹ 2 tích hợp máy chủ lưu trữ 2016

Cập Nhật tích luỹ 4 tích hợp máy chủ lưu trữ 2013

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×