Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có một phiên bản máy chủ Microsoft BizTalk Server có cổng nhận được.

  • Cổng nhận có nhiều địa điểm nhận sử dụng Microsoft BizTalk Adapter cho DB2.

  • Vị trí nhận kiểm tra vòng hệ IBM DB2.

  • Bạn vô hiệu hoá một trong các vị trí nhận trong một môi trường Microsoft tích hợp máy chủ Server 2010.


Trong trường hợp này, các hoạt động nhận vị trí dừng phiếu IBM DB2 hệ thống.

Khi nhận vị trí mà bạn đã tắt kích hoạt lại, đã nhận được vị trí hồ sơ phiếu IBM DB2 hệ thống. Tuy nhiên, các nhận vị trí không tiếp tục kiểm tra vòng.

Khi khởi động lại ứng dụng BizTalk Server, tất cả các vị trí nhận tiếp tục bỏ phiếu.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do bộ điều hợp BizTalk cho DB2 tái tạo ra trong giờ khi thay đổi được thực hiện bất kỳ bộ điều hợp BizTalk cho thuộc tính DB2 hoặc vị trí nhận. Lỗi này để tái tạo nội bộ giờ kết quả trong hiện tượng sau:

  • Bộ điều hợp BizTalk cho DB2 dừng phiếu trên tất cả các nhận vị trí khi một nhận vị trí bị dừng.

  • Thay đổi bạn thực hiện cho bộ điều hợp BizTalk cho DB2 không được thực hiện tự động. Ví dụ: điều này đúng khi quy trình DB2 lưu trữ được gọi là thay đổi.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Tích hợp máy chủ Microsoft Server 2010

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói Cập Nhật tích luỹ 8 dành cho máy chủ tích hợp Server 2010. Để biết thêm thông tin về cách lấy bản tích lũy Cập Nhật gói, hãy xem tích lũy gói 8 cho máy chủ tích hợp Server 2010.

Máy chủ tích hợp máy chủ Microsoft năm 2009

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong 6 Cập Nhật tích luỹ cho máy chủ tích hợp máy chủ năm 2009.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bất kỳ thay đổi nào được thực hiện cho bộ điều hợp BizTalk cho DB2 được thực hiện tự động. Ngoài ra, nhận vị trí có thể dừng lại và bắt đầu mà không ảnh hưởng đến các nhận vị trí.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×