Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả sự cố tệp .wav 24-bit chơi với quan trọng sau khi công tắc nguồn, tìm kiếm một, tua nhanh hoặc tua một hoạt động trên thiết bị chạy trên Windows Embedded Compact 7. Tệp đóng đúng cách khi bạn lặp lại từ khung đầu tiên.
Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Thông tin

Thông tin cập nhật phần mềmThông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7
Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Wavemsr.lib

708,614

14-Jul-2014

22:54

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Retail

Wavcore.lib

563,134

14-Jul-2014

22:54

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Retail

Wavemsr.lib

730,342

15-Jul-2014

02:02

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Debug

Wavcore.lib

682,562

15-Jul-2014

02:02

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Debug

Wavemsr.lib

712,270

14-Jul-2014

22:55

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Checked

Wavcore.lib

669,168

14-Jul-2014

22:55

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Checked

Wavemsr.lib

762,556

14-Jul-2014

22:58

Public\Directx\Oak\Lib\Armv5\Retail

Wavcore.lib

602,756

14-Jul-2014

22:58

Public\Directx\Oak\Lib\Armv5\Retail

Wavemsr.lib

806,374

15-Jul-2014

00:51

Public\Directx\Oak\Lib\Armv5\Debug

Wavcore.lib

771,436

15-Jul-2014

00:51

Public\Directx\Oak\Lib\Armv5\Debug

Wavemsr.lib

761,380

14-Jul-2014

23:29

Public\Directx\Oak\Lib\Armv5\Checked

Wavcore.lib

722,240

14-Jul-2014

23:29

Public\Directx\Oak\Lib\Armv5\Checked

Wavemsr.lib

762,706

14-Jul-2014

22:59

Public\Directx\Oak\Lib\Armv6\Retail

Wavcore.lib

602,824

14-Jul-2014

22:59

Public\Directx\Oak\Lib\Armv6\Retail

Wavemsr.lib

806,316

15-Jul-2014

00:51

Public\Directx\Oak\Lib\Armv6\Debug

Wavcore.lib

771,664

15-Jul-2014

00:51

Public\Directx\Oak\Lib\Armv6\Debug

Wavemsr.lib

761,530

14-Jul-2014

23:28

Public\Directx\Oak\Lib\Armv6\Checked

Wavcore.lib

722,362

14-Jul-2014

23:28

Public\Directx\Oak\Lib\Armv6\Checked

Wavemsr.lib

759,496

14-Jul-2014

22:59

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Retail

Wavcore.lib

601,562

14-Jul-2014

22:58

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Retail

Wavemsr.lib

802,898

15-Jul-2014

00:52

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Debug

Wavcore.lib

769,792

15-Jul-2014

00:52

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Debug

Wavemsr.lib

758,332

14-Jul-2014

22:59

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Checked

Wavcore.lib

720,492

14-Jul-2014

22:59

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Checked

Wavemsr.lib

739,954

14-Jul-2014

22:57

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Wavcore.lib

594,786

14-Jul-2014

22:57

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Wavemsr.lib

798,408

15-Jul-2014

00:56

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Wavcore.lib

754,044

15-Jul-2014

00:56

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Wavemsr.lib

738,220

14-Jul-2014

23:02

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Wavcore.lib

704,108

14-Jul-2014

23:02

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Wavemsr.lib

740,790

14-Jul-2014

22:58

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Wavcore.lib

596,668

14-Jul-2014

22:58

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Wavemsr.lib

799,110

15-Jul-2014

01:00

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Wavcore.lib

756,020

15-Jul-2014

01:00

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Wavemsr.lib

739,028

14-Jul-2014

23:00

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Wavcore.lib

705,908

14-Jul-2014

23:00

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Wavemsr.lib

721,160

14-Jul-2014

22:57

Public\Directx\Oak\Lib\Sh4\Retail

Wavcore.lib

578,276

14-Jul-2014

22:57

Public\Directx\Oak\Lib\Sh4\Retail

Wavemsr.lib

774,332

15-Jul-2014

02:03

Public\Directx\Oak\Lib\Sh4\Debug

Wavcore.lib

716,420

15-Jul-2014

02:03

Public\Directx\Oak\Lib\Sh4\Debug

Wavemsr.lib

718,490

14-Jul-2014

22:58

Public\Directx\Oak\Lib\Sh4\Checked

Wavcore.lib

673,722

14-Jul-2014

22:58

Public\Directx\Oak\Lib\Sh4\Checked

Waveout.cpp

131,290

14-Jul-2014

21:40

Premium\Private\Directx\Dshow\Filters\Wav\Wavcore\WavcoreTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×