Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố trong Windows Embedded Compact 2013. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Phông chữ Thái không hiển thị đúng trong hộp danh sách trên thiết bị Windows Embedded Compact 2013.

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (tháng 2016) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mshtml.dll

7,376,896

19-Feb-2016

16:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

10,081,845

19-Feb-2016

16:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

5,258,096

19-Feb-2016

16:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

3,489,792

19-Feb-2016

16:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,705,534

19-Feb-2016

16:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,932,811

19-Feb-2016

16:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.dll

9,912,320

19-Feb-2016

16:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

10,307,962

19-Feb-2016

16:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,498,941

19-Feb-2016

16:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

7,159,808

19-Feb-2016

16:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

22,856,644

19-Feb-2016

16:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

3,692,328

19-Feb-2016

16:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

3,354,624

19-Feb-2016

16:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

7,285,078

19-Feb-2016

16:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

1,735,495

19-Feb-2016

16:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

10,010,624

19-Feb-2016

16:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

32,307,476

19-Feb-2016

16:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

3,615,710

19-Feb-2016

16:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×