Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn tạo một mảng Microsoft Forefront Unified Access Gateway (UAG) 2010 gói dịch vụ 1 (SP1).

  • Bạn bật cân bằng tải mạng tích hợp.

  • Bạn cài đặt UAG 2010 SP1 Update 1.

  • Bạn tạo kết nối chính Dịch vụ liên kết Active Directory (AD FS) trong mảng.

  • Bạn cố gắng áp dụng cấu hình.

Trong trường hợp này, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

Lỗi: Thân trunk_name không thể kích hoạt do sau đây: địa chỉ không hợp lệ ngoài cổng. Vui lòng chọn một cổng khác.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì số cổng bên ngoài thân tự động được đặt thành 0. Vì 0 là một số cổng không hợp lệ, hình mảng không được áp dụng.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt gói dịch vụ được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2710791 Mô tả về gói dịch vụ 2 cho Forefront Unified Access Gateway 2010

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

Khi UAG SP1 Update 1 ở chế độ mảng, số cổng chính sẽ tự động được đặt thành 0 bất kể số cổng được cấu hình trong bảng điều khiển quản lý. Do đó, hình mảng không được áp dụng, và bạn nhận được thông báo lỗi được đề cập trong phần "Triệu chứng".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về UAG 2010 SP1 Update 1, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2585140 Mô tả bản Cập Nhật gói 1 Dịch vụ 1 cho Forefront Unified Access Gateway (UAG)Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×