Triệu chứng

Khi bạn chạy một trang web thực hiện quảng cáo đường kết nối trên máy chủ đang chạy Microsoft Commerce Server 2007 hoặc Microsoft Commerce Server 2009, bạn nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

HttpContext.Current là không từ Commerce.CSFLoadHistory.1

Ngoài ra, một sự kiện tương tự như sau được ghi vào Nhật ký ứng dụng:

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì phần LoadHistory, SaveHistory và IISAppendToLog kiểm tra ngữ cảnh ASP.NET. Tuy nhiên, không cần thiết cho các thành phần kiểm tra ngữ cảnh ASP.NET và trong một số trường hợp, tuỳ chọn này có thể gây ra sự cố. Đường ống quảng cáo bao gồm các thành phần ba. Vì vậy, vấn đề này xảy ra.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, áp dụng hotfix này sang máy chủ đang chạy Commerce Server 2007 hoặc Commerce Server 2009.

Thông tin về hotfix này

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này. Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng. Chú ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportChú ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có một trong các bước sau cài đặt để áp dụng hotfix này:

  • Microsoft Commerce Server 2007 gói dịch vụ 2 (SP2)

  • Máy chủ Microsoft năm 2009

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này. Tuy nhiên, bạn phải khởi động lại dịch vụ thông tin Internet (IIS) sau khi bạn áp dụng hotfix này. Khởi động lại IIS, tại dấu nhắc lệnh, gõ lệnh sau, và sau đó nhấn ENTER:

iisreset /restartChú ý Lệnh này dừng và sau đó khởi động lại tất cả các dịch vụ IIS đang chạy.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của cập nhật nóng này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 Commerce Server 2007

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Aspintrinsics.dll

6.0.4109.47

16,656

24-Aug-2010

13:46

x86

Csfcomp.dll

6.0.4109.47

281,352

24-Aug-2010

13:48

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 Commerce Server 2007

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Aspintrinsics.dll

6.0.4109.47

16,656

24-Aug-2010

13:46

x86

Csfcomp.dll

6.0.4109.47

281,352

24-Aug-2010

13:48

x86

Csfcomp.dll

6.0.4109.47

485,128

24-Aug-2010

13:48

x64

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 Commerce Server năm 2009

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Aspintrinsics.dll

6.0.4171.28

16,656

31-Aug-2010

13:14

x86

Cs2009hotfixhelper.exe

6.0.4171.28

13,080

31-Aug-2010

13:14

x86

Csfcomp.dll

6.0.4171.28

281,352

31-Aug-2010

13:16

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 Commerce Server năm 2009

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Aspintrinsics.dll

6.0.4171.28

16,656

31-Aug-2010

13:14

x86

Cs2009hotfixhelper.exe

6.0.4171.28

13,080

31-Aug-2010

13:14

x86

Csfcomp.dll

6.0.4171.28

281,352

31-Aug-2010

13:16

x86

Csfcomp.dll

6.0.4171.28

485,128

31-Aug-2010

13:16

x64

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×