Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2013, khi bạn cố gắng đồng bộ hoá thư email của bạn trên một thiết bị ActiveSync, thiết bị có thể nhận được một số Ping.FHSyncRequired trả lời nhiều lần trong ngày. Điều này khiến thiết bị không phản hồi cho đến khi quá trình đồng bộ hoá đầy đủ.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra khi một thư mục không ô nhiễm không lọc đúng cách trong quá trình ActiveSync.

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Cho Exchange Server 2013

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 15 Exchange Server 2013 hoặc các bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×