Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố trong đó bạn xoá và chèn lại hub USB nhanh trong Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Khi bạn chèn lại hub USB nhanh trên thiết bị đang chạy Windows 7 Compact nhúng, Hệ thống dừng đáp ứng.

Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2015).

Lưu ý Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Hcd2lib.lib

650,972

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Hcd2libc.lib

677,890

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Hcd2lib.lib

301,510

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Hcd2libc.lib

321,386

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Hcd2lib.lib

741,746

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Hcd2libc.lib

770,638

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Hcd2lib.lib

670,902

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Hcd2libc.lib

698,612

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Hcd2lib.lib

298,176

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Hcd2libc.lib

318,796

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Hcd2lib.lib

759,862

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Hcd2libc.lib

790,842

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Hcd2lib.lib

608,292

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Hcd2libc.lib

634,314

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Hcd2lib.lib

261,960

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Hcd2libc.lib

281,312

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Hcd2lib.lib

640,152

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Hcd2libc.lib

668,018

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Hcd2lib.lib

596,846

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Hcd2libc.lib

621,648

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Hcd2lib.lib

277,118

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Hcd2libc.lib

295,366

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Hcd2lib.lib

652,934

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Hcd2libc.lib

679,458

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Hcd2lib.lib

651,248

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Hcd2libc.lib

678,146

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Hcd2lib.lib

301,784

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Hcd2libc.lib

321,660

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Hcd2lib.lib

742,024

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Hcd2libc.lib

770,918

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Hcd2lib.lib

669,734

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Hcd2libc.lib

697,262

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Hcd2lib.lib

297,922

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Hcd2libc.lib

318,348

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Hcd2lib.lib

758,668

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Hcd2libc.lib

789,412

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Hcd2lib.lib

670,938

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Hcd2libc.lib

698,648

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Hcd2lib.lib

298,212

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Hcd2libc.lib

318,832

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Hcd2lib.lib

759,966

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Hcd2libc.lib

790,930

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Cdevice.cpp

245,224

12-Aug-2015

05:58

Public\Common\Oak\Drivers\Usb\Hcd\Usb20\Usb2com

Ehci.dll

282,624

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ehci.rel

230,375

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ehcicert.map

222,306

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ehci.map

210,958

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ehcicert.rel

240,873

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ehcicert.dll

290,816

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ehci.dll

118,784

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ehci.rel

93,089

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ehcicert.map

63,807

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ehci.map

55,265

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ehcicert.rel

100,890

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ehcicert.dll

131,072

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ehci.dll

372,736

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ehci.rel

341,735

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ehcicert.map

231,467

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ehci.map

220,040

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ehcicert.rel

352,842

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ehcicert.dll

380,928

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ehci.dll

233,472

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ehci.rel

78,792

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ehcicert.map

223,701

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ehci.map

212,353

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ehcicert.rel

81,721

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ehcicert.dll

241,664

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ehci.dll

94,208

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ehci.rel

30,652

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ehcicert.map

64,479

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ehci.map

55,946

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ehcicert.rel

32,682

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ehcicert.dll

102,400

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ehci.dll

335,872

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ehci.rel

78,067

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ehcicert.map

233,188

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ehci.map

221,761

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ehcicert.rel

80,735

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ehcicert.dll

348,160

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ehci.dll

192,512

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ehci.rel

102,514

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ehcicert.map

222,275

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ehci.map

210,920

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ehcicert.rel

106,893

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ehcicert.dll

200,704

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ehci.dll

77,824

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ehci.rel

23,228

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ehcicert.map

64,753

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ehci.map

56,111

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ehcicert.rel

25,896

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ehcicert.dll

81,920

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ehci.dll

258,048

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ehci.rel

112,606

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ehcicert.map

230,831

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ehci.map

219,404

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ehcicert.rel

116,579

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ehcicert.dll

266,240

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ehci.dll

212,992

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ehci.rel

115,042

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ehcicert.map

224,359

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ehci.map

213,008

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ehcicert.rel

119,653

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ehcicert.dll

221,184

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ehci.dll

90,112

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ehci.rel

55,505

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ehcicert.map

65,264

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ehci.map

56,724

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ehcicert.rel

58,927

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ehcicert.dll

94,208

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ehci.dll

282,624

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ehci.rel

135,168

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ehcicert.map

233,461

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ehci.map

222,034

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ehcicert.rel

139,721

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ehcicert.dll

290,816

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ehci.dll

282,624

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ehci.rel

230,375

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ehcicert.map

222,307

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ehci.map

210,959

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ehcicert.rel

240,873

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ehcicert.dll

290,816

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ehci.dll

118,784

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ehci.rel

93,089

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ehcicert.map

63,807

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ehci.map

55,265

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ehcicert.rel

100,890

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ehcicert.dll

131,072

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ehci.dll

372,736

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ehci.rel

341,735

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ehcicert.map

231,466

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ehci.map

220,039

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ehcicert.rel

352,842

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ehcicert.dll

380,928

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ehci.dll

233,472

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ehci.rel

97,120

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ehcicert.map

223,700

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ehci.map

212,352

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ehcicert.rel

100,977

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ehcicert.dll

241,664

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ehci.dll

94,208

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ehci.rel

30,768

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ehcicert.map

64,479

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ehci.map

55,946

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ehcicert.rel

32,827

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ehcicert.dll

102,400

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ehci.dll

331,776

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ehci.rel

78,067

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ehcicert.map

233,190

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ehci.map

221,763

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ehcicert.rel

80,706

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ehcicert.dll

344,064

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ehci.dll

233,472

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ehci.rel

78,792

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ehcicert.map

223,700

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ehci.map

212,352

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ehcicert.rel

81,721

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ehcicert.dll

241,664

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ehci.dll

94,208

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ehci.rel

30,652

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ehcicert.map

64,479

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ehci.map

55,946

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ehcicert.rel

32,682

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ehcicert.dll

102,400

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ehci.dll

335,872

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ehci.rel

78,067

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ehcicert.map

233,189

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ehci.map

221,762

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ehcicert.rel

80,735

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ehcicert.dll

348,160

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug


Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×