Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

 • Bạn đã cài đặt Microsoft Visual FoxPro 9.0 gói dịch vụ 2 (SP2) trên máy tính.

 • Bạn có một báo cáo có chứa dữ liệu nhóm.

 • Bạn chọn in lại nhóm tiêu đề trang mỗi nhóm dữ liệu.

 • Bạn chạy báo cáo.

 • Chi tiết nhóm dữ liệu cuối gần cuối trang. Điều này khiến chân nhóm dữ liệu được in ở đầu trang tiếp theo.

Trong tình huống này, tiêu đề nhóm dữ liệu tiếp theo và chân nhóm dữ liệu hiện tại được xếp ở đầu trang tiếp theo như sau:

 • Tiêu đề nhóm dữ liệu của nhóm dữ liệu tiếp theo

 • Dữ liệu nhóm chân nhóm dữ liệu hiện tại

 • Chi tiết nhóm dữ liệu tiếp theo

Tuy nhiên, bạn mong muốn rằng dữ liệu nhóm tiêu đề và chân trang sẽ in ở đầu trang tiếp theo như sau:

 • Tiêu đề nhóm dữ liệu của nhóm dữ liệu hiện tại

 • Dữ liệu nhóm chân nhóm dữ liệu hiện tại

 • Tiêu đề nhóm dữ liệu của nhóm dữ liệu tiếp theo

 • Chi tiết nhóm dữ liệu tiếp theo

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Để tải xuống hotfix này từ thư viện mã MSDN, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

http://code.msdn.microsoft.com/KB968409
Lưu ý Thư viện mã MSDN Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của bạn được liệt kê, đó là do trang tài nguyên thư viện mã này hiện không có ngôn ngữ đó.


Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Trang web sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải Visual FoxPro 9.0 SP2 cài đặt để áp dụng hotfix này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của cập nhật nóng này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Vfp9.exe

9.0.0.7423

5,783,552

23-Feb-2009

21:58

Vfp9r.dll

9.0.0.7423

4,734,976

23-Feb-2009

21:59

Vfp9runtime.msm

Không áp dụng

4,584,448

24-Feb-2009

00:37

Vfp9t.dll

9.0.0.7423

3,907,584

23-Feb-2009

21:59

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×