Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố trong đó văn bản trong bảng điều khiển cho cmd.exe chỉ đọc sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật tháng 12 năm 2015 cho Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng phải được cài đặt.

Triệu chứng

Bạn có một thiết bị có bản Cập Nhật tháng 12 năm 2015 được cài đặt trong Windows Embedded Compact 7. Bạn tạo một hình ảnh bán lẻ bao gồm các cửa sổ bảng điều khiển (SYSGEN_CONSOLE). Khi bạn khởi động hình ảnh và sau đó mở cmd.exe, văn bản bằng bàn điều khiển cmd.exe là chỉ có thể đọc được. Đặc biệt, ký tự "t" là chỉ có thể đọc được.

Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2015).

Lưu ý Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mgtt_o.lib

1,158,708

27-Nov-2015

15:50

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mgtt_o.lib

1,300,810

27-Nov-2015

15:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mgtt_o.lib

1,576,326

27-Nov-2015

15:49

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mgtt_o.lib

1,222,406

27-Nov-2015

15:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mgtt_o.lib

1,388,512

27-Nov-2015

15:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mgtt_o.lib

1,632,222

27-Nov-2015

15:49

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mgtt_o.lib

1,077,254

27-Nov-2015

15:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.lib

1,187,762

27-Nov-2015

15:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.lib

1,220,678

27-Nov-2015

15:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.lib

1,047,598

27-Nov-2015

15:50

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mgtt_o.lib

1,198,786

27-Nov-2015

15:50

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mgtt_o.lib

1,320,922

27-Nov-2015

15:50

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mgtt_o.lib

1,160,086

27-Nov-2015

15:50

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mgtt_o.lib

1,302,264

27-Nov-2015

15:50

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mgtt_o.lib

1,577,766

27-Nov-2015

15:49

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mgtt_o.lib

1,214,454

27-Nov-2015

15:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.lib

1,380,618

27-Nov-2015

15:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.lib

1,624,904

27-Nov-2015

15:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.lib

1,224,428

27-Nov-2015

15:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mgtt_o.lib

1,390,534

27-Nov-2015

15:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mgtt_o.lib

1,637,498

27-Nov-2015

15:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug


Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×