Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn chạy lệnh DBCC CHECKDB bảng trong tempdb trong tempdb bộ nhớ tối ưu hóa siêu dữ liệu chế độ trong SQL Server 2019. Nếu bảng được tạo trong cùng một giao dịch (ví dụ: trong vòng một bắt đầu trần rõ ràng... CAM trần) như DBCC CHECKDB, một sự vi phạm truy cập có thể xảy ra khi bạn cố gắng lấy bản đồ phân bổ chỉ mục (IAM) trang của bảng.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Vấn đề này được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau cho SQL Server:

Về bản Cập Nhật tích luỹ cho SQL Server:

Mỗi bản Cập Nhật tích luỹ mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả bản vá bảo mật được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho SQL Server:

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữMicrosoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×