We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Triệu chứng

Bạn xử lý cấp ADO.NET nhà cung cấp lưu trữ tệp với một bản ghi dữ liệu z/OS. Nếu nhà cung cấp có chứa một tuyên bố chọn chứa một tập hợp discriminated, nhà cung cấp không thành công.

Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi.

Giải pháp

Vấn đề này được khắc phục trong 1 Cập Nhật tích luỹ cho máy chủ tích hợp máy chủ 2016.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×