Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi dữ liệu bộ nhớ cache bảo trì dừng hoạt động theo một ISB mà không có một DSB trên thiết bị chạy trên Windows Embedded Compact 7, bộ xử lý có thể gián đoạn.

Hotfix này bao gồm đặt DSB trước ISB trong trường hợp một bộ nhớ cache dữ liệu duy trì hoạt động dừng.

Lưu ý Vấn đề này thường xảy ra trên một nền tảng ARM.

Thông tin

Thông tin cập nhật phần mềm


Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7
Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".


Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Armtrap.s

76,275

18-Mar-2014

17:55

Private\Winceos\Coreos\Nk\Kernel\Arm

Nkmain.lib

3,551,350

18-Mar-2014

18:20

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Nkprmain.lib

3,608,924

18-Mar-2014

18:20

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Nkmain.lib

3,942,294

18-Mar-2014

18:20

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Nkprmain.lib

4,012,866

18-Mar-2014

18:20

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Nkmain.lib

2,429,318

18-Mar-2014

18:20

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Nkprmain.lib

2,487,574

18-Mar-2014

18:20

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Nkmain.lib

3,551,284

18-Mar-2014

18:21

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Nkprmain.lib

3,608,858

18-Mar-2014

18:21

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Nkmain.lib

3,941,522

18-Mar-2014

18:21

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Nkprmain.lib

4,012,094

18-Mar-2014

18:21

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Nkmain.lib

2,429,288

18-Mar-2014

18:21

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Nkprmain.lib

2,487,544

18-Mar-2014

18:21

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Nkmain.lib

3,540,876

18-Mar-2014

18:23

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Nkprmain.lib

3,598,230

18-Mar-2014

18:23

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Nkmain.lib

3,931,156

18-Mar-2014

18:23

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Nkprmain.lib

4,000,892

18-Mar-2014

18:23

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Nkmain.lib

2,422,772

18-Mar-2014

18:23

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Nkprmain.lib

2,481,020

18-Mar-2014

18:23

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Nkmain.lib

3,254,618

18-Mar-2014

18:24

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Nkprmain.lib

3,300,838

18-Mar-2014

18:24

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Nkmain.lib

3,688,110

18-Mar-2014

18:24

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Nkprmain.lib

3,756,886

18-Mar-2014

18:24

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Nkmain.lib

2,194,018

18-Mar-2014

18:24

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Nkprmain.lib

2,241,150

18-Mar-2014

18:24

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Nkmain.lib

3,312,892

18-Mar-2014

18:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Nkprmain.lib

3,359,172

18-Mar-2014

18:26

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Nkmain.lib

3,764,968

18-Mar-2014

18:25

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Nkprmain.lib

3,833,772

18-Mar-2014

18:25

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Nkmain.lib

2,254,802

18-Mar-2014

18:25

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Nkprmain.lib

2,301,876

18-Mar-2014

18:25

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Nkmain.lib

3,001,012

18-Mar-2014

18:27

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Nkprmain.lib

3,038,540

18-Mar-2014

18:27

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Nkmain.lib

3,307,564

18-Mar-2014

18:27

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Nkprmain.lib

3,357,568

18-Mar-2014

18:27

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Nkmain.lib

2,066,088

18-Mar-2014

18:27

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Nkprmain.lib

2,107,936

18-Mar-2014

18:27

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Nkmain.lib

3,079,352

18-Mar-2014

18:28

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Nkprmain.lib

3,121,456

18-Mar-2014

18:28

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Nkmain.lib

3,219,812

18-Mar-2014

18:28

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Nkprmain.lib

3,267,656

18-Mar-2014

18:28

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Nkmain.lib

2,027,994

18-Mar-2014

18:28

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Nkprmain.lib

2,070,448

18-Mar-2014

18:28

Public\Common\Oak\Lib\X86\RetailTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×