Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn sử dụng bộ điều hợp WCF WebHttp và cổng động gửi trong Microsoft BizTalk Server để giao tiếp với điểm cuối khác, BizTalk Server bị treo và ngừng gửi thư. Ngoài ra, bạn có thể nhận được thông báo lỗi không liên tục trong tải:

System.Reflection.TargetInvocationException: Ngoại lệ đã ném một mục tiêu của lệnh gọi. ---> System.ArgumentException: cấu hình không hợp lệ đối với phương pháp HTTP hoặc ánh xạ từ hoạt động phương pháp HTTP đến Url.

Tham số tên: ánh xạ---> System.Xml.Schema.XmlSchemaValidationException: yếu tố 'Hoạt động' không được công bố.

tại Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Config.AdapterConfigValidationHelper. < ValidateHttpMethodUrlMapping > b__1 (Object sender, ValidationEventArgs args)

tại System.Xml.Schema.XmlSchemaValidator.SendValidationEvent (XmlSchemaValidationException e, XmlSeverityType nghiêm trọng)

tại System.Xml.Schema.XmlSchemaValidator.SendValidationEvent (chuỗi mã, Chuỗi arg)

tại System.Xml.Schema.XmlSchemaValidator.ThrowDeclNotFoundWarningOrError (Boolean declFound)

tại System.Xml.Schema.XmlSchemaValidator.ValidateElement (chuỗi localName chuỗi namespaceUri, XmlSchemaInfo schemaInfo, Chuỗi xsiType, Chuỗi xsiNil, Chuỗi xsiSchemaLocation, Chuỗi xsiNoNamespaceSchemaLocation)Lưu ý Bạn có thể đã quay trở lại phiên bản treo BizTalk Server.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về các gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server.

Tìm hiểu thêm về BizTalk Server hotfix và Cập Nhật tích luỹ hỗ trợ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×