Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Sự cố này xảy ra nếu bạn sử dụng tham số CreateVirtualDisk để tạo một đĩa bằng cách mở rộng từ một cha đĩa cứng ảo (VHD). Khi bạn thực hiện việc này, bạn đặt tham số ParentPath giá trị null và đặt tham số MaximumSize giá trị lớn hơn cha kích thước đĩa. Trong trường hợp này, mở rộng VHD bị hỏng trong Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 hoặc Windows Server 2012.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật được phát hành tháng 4 năm 2014.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Xem thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×