Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi Outlook 2007 hoặc Outlook 2010 đang chạy ở chế độ lưu, người dùng không thấy một số thư e-mail mới.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì thư mục tìm kiếm ItemProcSearch không nhận được thông báo cho biết thư e-mail mới đến và các tin nhắn e-mail được đánh dấu là ẩn. Vì vậy, các tin nhắn e-mail không được xử lý.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này trong Outlook 2007, hãy làm theo các bước sau:

  1. Thoát Outlook 2007.

  2. Cài đặt bộ Microsoft Office 2007 gói dịch vụ 2.

  3. Bấm bắt đầu, bấm chạy, gõ outlook/cleanips, và sau đó bấm OK.

Để giải quyết sự cố trong Outlook 2010, bấm bắt đầu, bấm chạy, gõ outlook/cleanipsvà sau đó bấm OK.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×