Tóm tắt

Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này cho Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2019, tất cả tạo khoá và tham chiếu cho MSExchangeOWA được di chuyển từ "HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchange OWA" vào vị trí mới "HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\ExchangeServer\v15\MSExchange OWA ". 

Cách tải bản cập nhật này

Để nhận bản cập nhật này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ ngày 2019 7.0.2046.151 cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2019, máy chủ hội thảo.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×