Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

 • Triển khai một im lặng cài đặt Microsoft Office 2010 bằng cách sử dụng tệp Config.xml.

 • Bạn chỉ định thư mục Cập Nhật trong phần < SetupUpdates > Config.xml vào. Ví dụ:

  <SetupUpdatesCheckForSUpdates="Yes" 
  SUpdateLocation="C:\Updates2"
  />
 • Bạn bắt đầu cài đặt Office 2010 im lặng.

Trong trường hợp này, việc kiểm tra các thư mục và áp dụng bản Cập Nhật từ họ:

 • Mặc định thư mục (thư mục Cập Nhật)

 • Thư mục được chỉ định (mục Updates2)

Tuy nhiên, hành động mong muốn là cài đặt sẽ kiểm tra và áp dụng bản Cập Nhật từ thư mục chỉ định và không phải là thư mục mặc định.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, thay thế tệp Osetup.dll, và sau đó sử dụng các thuộc tính CheckUpdatesFolder trong tệp Config.xml để ngăn chặn việc cài đặt bản Cập Nhật từ thư mục mặc định. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tải xuống Setupdll.zip từ liên kết sau:

  Download Tải xuống gói setupdll.zip bây giờ.

 2. Giải nén các tệp từ Setupdll.zip. Sẽ có hai Osetup.dll tập tin. Với phiên bản 32-bit của Office 2010 và các là dành cho phiên bản 64-bit của Office 2010.

 3. Sao chép tệp Osetup.dll phù hợp, và sau đó dán nó vào thư mục Cập Nhật. Nếu tệp Osetup.dll cũ nằm trong thư mục Cập Nhật, thay thế tệp Osetup.dll cũ Osetup.dll tệp mới.

  Lưu ý Thuộc tính CheckUpdatesFolder mới được thêm vào tệp này.

 4. Nếu bạn không muốn cài đặt kiểm tra áp dụng bản Cập Nhật trong thư mục mặc định, thiết lập các thuộc tính CheckUpdatesFolder "Không" trong Config.xml file. Ví dụ:

  <SetupUpdatesCheckUpdatesFolder="No"
  SUpdateLocation="c:\Updates2"
  />

  Chú ý Giá trị mặc định của CheckUpdatesFolder là "Có".

 5. Lưu tệp Config.xml.

 6. Chạy cài đặt tự hành bằng cách sử dụng tệp Config.xml Sửa đổi. Ví dụ:

  <OfficeInstallationPath>\setup /config <path>\config.xml

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×